Cover voorkant
Echo's van het verleden - Bodemradar in de archeologie: toverij of wetenschap?
Echo's van het verleden - Bodemradar in de archeologie: toverij of wetenschap?

Echo's van het verleden - Bodemradar in de archeologie: toverij of wetenschap?

Bas Verbeek, Peter Seinen en Ruud Hemelaar


€ 22,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Iedereen die zich afvraagt of bodemradar in de archeologie een zinvol hulpmiddel is zou dit boek moeten lezen. Aan de hand van ruim tachtig projecten hebben de auteurs een gestructureerde werkwijze en interpretatiemethodiek ontwikkeld die de bodemradar tot een zinvolle toevoeging maakt aan het arsenaal van archeologische hulpmiddelen.

Door in het veld de gemeten radarreflecties direct te koppelen aan een nauwkeurige plaatsbepaling en dit in de latere verwerking naar een 3D-model om te zetten is het mogelijk om laagsgewijs in de bodem te kijken. Hierdoor wordt archeologie zichtbaar.

From the book

Met het in werking treden van de Europese Erfgoedwetgeving, beter bekend als het verdrag van Malta, kwam plotseling een einde aan de mogelijkheid voor vrijwilligers om zelfstandig archeologisch onderzoek te doen. Vrijwilligers mogen nog slechts onderzoek doen onder leiding van een professionele archeoloog of in door archeologen vrijgegeven gebieden. Het intreden van de crisis in de bouw, waardoor archeologie ook nog eens op een lager pitje kwam te staan, liet vele vrijwilligers hun geliefde activiteit de rug toekeren.
Binnen de Archeologische Vereniging Kempen en Peelland werd daarom nagedacht over mogelijkheden om als vrijwilliger in dit sterk veranderde veld toch actief bezig te blijven met onderzoek van ons erfgoed. Al snel kwam als mogelijke activiteit, het idee naar voren om ons te richten op geofysische meetmethodes. Veel van deze technieken, gebaseerd op metingen van elektrische geleidbaarheid, verstoring van het aardmagnetisch veld of reflectie van radarstraling, verstoren het bodemarchief niet en kunnen dus zondermeer door vrijwilligers toegepast worden. De Werkgroep voor Innovatieve Meettechnieken voor Archeologie, opgericht om de mogelijkheden te verkennen, verdiepte zich in de toepasbaarheid van bodemradar. Het uitgangspunt was om bodemradar en mogelijk nog andere technieken, beschikbaar te maken voor vrijwilligers.

About the authors

Bas Verbeek (r) en Ruud Hemelaar (m) en Peter Seinen (l) benaderen elk vanuit de eigen expertise de toepassing van bodemradar in de archeologie. Bas vanuit geofysisch, Ruud vanuit archeologisch en Peter vanuit natuurkundig gezichtspunt.
Alle drie de auteurs zijn al langere tijd actief binnen de archeologie en zoeken samen actief naar ondergewaardeerde hulptoepassingen om deze beter toegankelijk te maken voor alle partijen die zich bezighouden met erfgoed.

Het plezier van vijf jaar veldwerk leidde tot de wens om de verzamelde kennis en ervaring te delen met zowel de professionele archeoloog als de vrijwilliger bij archeologische werkgroepen en heemkundekringen.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Echo's van het verleden - Bodemradar in de archeologie: toverij of wetenschap?

Authors:

Bas Verbeek, Peter Seinen en Ruud Hemelaar

Category:

Popular Science

Number of pages:

146

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

29-11-2019

ISBN:

978-94-638-9803-4 / 9789463898034

Price:

€ 22,99

Language

Dutch