Het Israëlisme en de plaats van Christus - Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie

Steven Paas (red.)

Categorie: Geloofszaken

€ 23,00
Gratis verzending
Levertijd drie tot vijf werkdagen (Nederland en België)

Samenvatting

‘Wie vanuit de christelijke theologie spreekt over Israël, raakt niet alleen aan internationale politieke vragen of maatschappelijke stellingnames maar ook aan de kernvragen van geloof en theologie, zoals: Hoe verhoudt God zich tot de volken in deze wereld? Is er bij Hem geen ‘aanzien des persoons’, maar toch nog wel ‘aanzien des volks’? Hoe lezen wij de Bijbel? In hoeverre dienen wij het Nieuwe Testament te gebruiken om het Oude Testament te duiden? Wat is de plaats van Christus in de theologie? Hoever reikt de verlossing door Christus? Geldt die voor Joden en niet-Joden op gelijke wijze? Moeten christenen nog de Joodse feesten houden? Welke plaats heeft het volk Israël in de toekomst? Belangrijke vragen over de Godsleer, hermeneutiek, Christologie, soteriologie, praktische theologie en eschatologie. Het onderwerp van de bundel die voor u ligt is daarom theologisch gezien uitermate belangrijk.’

Prof. Dr. Wido van Peursen
Hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit te Amsterdam


Lees hier de theologie blog van Boekencentrum: 'Het Israëlisme heeft gevolgen voor de hele theologie'.

Boekbespreking Kerkblad voor het Noorden: Christus alleen.


Lees hier de boekbespreking door dr. Harmen Jansen, predikant van de Protestantse (PKN) gemeente van Winsum-Halfambt en coördinator van de theologiewerkgroep van de Stichting Kairos-Sabeel.  


Lees hier de Zuid-Afrikaanse review van Dr. Philip La Grange Du Toit: 'n christosentriese besinning oor 'Israelisme'. 


Lees hier het artikel in het SGP magazine In het Spoor over de titels: Liefde voor Israël nader bekeken (Brevier, 2015), Israëlvisies in Beweging (Brevier, 2014) en Het Israëlisme en de plaats van Christus (Boekencentrum-Boekscout, 2018). De schrijver van de bespreking is Henk Tijssen (MA), docent aan het Hoornbeeck College en PhD onderzoeker.

Lees hier het artikel 'In Israëlboek bestrijdt dr. Ouweneel karikatuur' in het Reformatorisch Dagblad. in het Reformatorisch Dagblad . Het is een bespreking van Ouweneels recente boek, Het Israël van God, waarin hij zijn Israëltheologie voorstelt. Hij brengt daarin in het bijzonder, op kritische wijze, de visie ter sprake zoals verwoord in onze bundel Israël en de plaats van Christus, Boekscout 2017.


Lees hier uitgebreide en grondige bespreking door ds. Egbert Hoogendoorn. Het artikel is getiteld: 'Kerk en Israël: 'Onopgeefbaar verbonden'?" en is gepubliceerd in het blad Weerklank van februari 2019.


Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.Uit het boek

Hoe lezen we de Bijbel? Gods Woord is alleen te verstaan in het licht van Jezus Christus en door de werking van de Heilige Geest. Christus was al werkzaam vóór Zijn omwandeling op aarde, al vóór Gods verkiezing van Israël. Terwijl er geen redding is buiten het kruis van Golgotha om, zijn er zelfs vanaf het Paradijs mensen geweest die gered werden. Ook al voordat Jezus Christus in het vlees verscheen. Hij is de eeuwige Middelaar. Na de hemelvaart gaat Zijn werk door. Jezus is groter dan de Bijbel, zie daarvoor het eerste en het laatste vers van het Johannesevangelie. Hij is de eeuwige Zoon van God. De historische werkelijkheid van Jezus Christus is een vast gegeven door de hele Bijbel heen. Gods Zoon is op tenminste vijf manieren betrokken bij de schepping: als Schepper, in de oudtestamentische offers, als Zoon van Maria, door de Heilige Geest en in de wederkomst.
De in het Oude Testament beschreven geschiedenis – de universele inzet in Genesis1-11, toegespitst in het Israëlrelaas daarna – is tot het Kerstgebeuren het enige bijzondere middel waardoor God zichzelf heeft geopenbaard, en dat samen met Zijn heilsplan voor de wereld. In de openbaringsgeschiedenis dient het oudtestamentische Israël de wereld op twee met elkaar vervlochten manieren. Ten eerste, Gods handelen met Israël staat model voor Gods handelen met de wereld. In Israël geeft God de wereld in micro een concreet voorbeeld van Zijn identiteit en handelen in macro, universeel. Het tonen van dit voorbeeld behoorde tot de taak van het oudtestamentische Israël en is nu nog de functie van het Oude Testament. De tweede, hiermee nauw verbonden reden waarom Bijbels Israël de wereld dient, is dat het niet alleen maar een demonstratiemodel van Gods universele heilshandelen is, maar dat het ook een instrument daartoe is. Immers, God heeft via Israël en het Joodse volk Jezus Christus, de Heiland der wereld, voortgebracht.

 

Over de auteur

De redacteur van deze collectie, dr. Steven Paas (1942), publiceerde over Europese en Afrikaanse kerkgeschiedenis, de verschijnselen van Christenzionisme en Israëlisme en de lexicografie van het Chichewa, een veel gesproken taal in Centraal Afrika. Voor dit boek schreef hij een woord vooraf en het inleidende hoofdstuk. Prof. dr. Wido van Peursen opent het boek met een eigen woord vooraf. De andere hoofdstukken zijn van rev. dr. Erik van Alten, prof. dr. Gregory K. Beale, rev. Colin Chapman, dr. Bram Maljaars, ds. Joost van Meggelen, rev. dr. Duane Alexander Miller, dr. Theo Pleizier, prof. dr. Raymond Potgieter, prof. dr. Owen Palmer Robertson, rev. dr. Stephen Sizer, rev. dr. Jos M. Strengholt, en ds. Martin van Veelen.

ReviewsSchrijf uw eigen beoordeling

:
:
:
 

Productinformatie

Titel:

Het Israëlisme en de plaats van Christus - Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie

Auteur:

Steven Paas (red.)

Categorie:

Geloofszaken

Aantal pagina's:

328

Geïllustreerd:

Nee

Uitvoering/Formaat:

Paperback 16 x 24 cm

Verschijningsdatum:

24-11-2017

ISBN:

978-94-0224-114-3 / 9789402241143

Vaste prijs:

€ 23,00

Taal

Nederlands