De literaire fauna en flora van Suriname

Auteur

Rabin Gangadin

Uitvoering
Paperback
Prijs
24 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Een tot drie werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Dit boekwerk herbergt in zich tal van informaties over de Surinaamse literatuur die in andere publicaties over hetzelfde thema niet of nauwelijks zijn te vinden. Dat wat men onder Surinaamse literatuur moet verstaan is in deze publicatie uitgelegd middels de natie theorie. Volgens deze theorie zou het Surinaamse volk vanwege haar verscheurdheid en diffusiviteit niet tot één natie gerekend mogen worden. Hierdoor werd het erg hachelijk om toch een omschrijving te vinden voor het begrip Surinaamse literatuur. Er is ook kritiek geuit op de selectiecriteria van Surinaamse literatoren die even dubieus ogen als diverse politieke en sociale mechanismen binnen de Surinaamse gemeenschap. Met name de gunningpolitiek om iemand langs het kanaal van de charitas als literair talent aan te merken (het omgekeerde is ook waar), wordt onder de loep genomen. Andere issues die eveneens zijn aangesneden betreft de publicatie in eigen beheer omdat het via de reguliere kanalen niet wilt vlotten, de waarde van de literaire kritiek binnen de Surinaamse gemeenschap, wie zich er als literaire criticus mag laten aanprijzen , literaire stromen zoals daar sprake van is, etc. Er is opvallend veel aandacht besteed aan de literaire analyse van werken en tot slot wordt er ook een brug geslagen tussen de zielenroerselen van de Surinaamse literatuur en die uit andere ontwikkelingslanden.

Over de auteur

<p> Rabin Gangadin (°Paramaribo) is een Surinaams dichter en prozaschrijver van Hindoestaanse afkomst. Rabin studeerde in 1986 af als arbeidssocioloog en promoveerde in oktober 1998 tot doctor in de sociale economie. In 2001 studeerde hij af als landbouwingenieur aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen (Nl) en in februari 2004 legde hij de eerste hand aan zijn tweede dissertatie op het gebied van het strafrecht. </p>
<p> In 1981 werd in het maandblad Avenue het hele literaire katern gewijd aan proza en poezie van de debuterende Rabin Gangadin. Hierna volgden ondermeer 'De Gids', 'Argus', 'Yang', 'Ons Erfdeel', 'Maatstaf' en 'DeTweede Ronde'. </p>
<p> Rabin verwierf vooral bekendheid met zijn van cynisme en scherpe kritiek doorschoten essays en literaire kritieken. </p>
<p> </p>

Productinformatie

ISBN
9789079834594 / 978-90-798-3459-4
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
01-01-2024
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
238
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

De evolutie van de Surinaams-Hindoestaanse popmuziek

Rabin Gangadin

Popmuziek is de term die gebruikt wordt om een mengeling aan te geven van populaire muziek en de nieuwe elektronische instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn de elektrische bas(gitaar) en het elektrisch orgel of de synthesizer, zoals deze vanaf de jaren 1950, vanuit de westerse wereld, de hele wereld heeft veroverd en mengvormen is aangegaan met specifieke muziekvormen uit andere culturen. Populaire muziek is eigenlijk een vorm van volksmuziek, in de betekenis van ‘muziek van het volk’. Populaire muziek komt voort uit traditionele en/of klassieke muziek, maar neemt het niet zo nauw met regels en traditie. Aansprekende invloeden van elders worden vaak gemakkelijk opgenomen in de eigen muziek, en het zijn dit soort mengvormen die dan hun eigen weg gaan en zich afsplitsen van de klassieke voorschriften.
In dit boek probeert de auteur voor de lezer, zonder te vervallen in complexe musicologische details, begrijpelijk te maken hoe en op welke wijze de traditionele Indiase muziek, ook al is deze op zich heel moeilijk te omschrijven dan wel te definiëren, onder de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Suriname is kunnen evolueren en een eigen gedaante en structuur heeft kunnen aannemen. De Caraïbische invloeden hebben voor de tot dusver Hindoestaanse popmuziek een wegdek doen openen om zich over de gehele Surinaamse gemeenschap te kunnen vertakken.
20,99
Voorkant cover

Spiegels die terugkijken

Rabin Gangadin

Dit boek dat thans voor u ligt had in Nederland nergens, bij geen enkele uitgeverij mogen verschijnen ondanks het feit dat Nederland als keur- en handsmerk graag het volgende hoog in het vaandel denkt te kunnen voeren:
- Mondigheid
- Zelfwerkzaamheid
- Vrijheid van meningsuiting óf zoals de Nederlandse geestelijke leider Bolkenstein ooit vanuit het hoge altaar orakelde: “Nederlanders moeten zich niet laten leiden door koud water vrees om van het hart een moordkuil te maken en niets durven uiten wat men vanuit de diepste zielenroerselen graag had gewild “ Hij zal mij vast kwalijk nemen dat ik naar hem goed heb geluisterd en dit boek op basis van zijn concept heb durven opstellen.

Zoals het in de VS en India uitmaakt wat de kleur en kaste van de dader/het slachtoffer is om de strafmaat/hulpverlening erop te kunnen afstemmen, maakt het Nederland uit wat de afkomst van de criticaster is. Een allochtoon kan het beter niet in zijn kop halen om kritiek op Nederlanders en/of op Nederlandse zaken te uiten. Enkel kritiek van een autochtoon of een zo blank mogelijke allochtoon mag worden gedoogd. Vooral migranten uit niet-Westerse delen van de wereld worden geacht in Nederland niets van de Nederlander en van Nederlandse zaken te snappen. Deze entiteit , die kennelijk anno 2019 nog van invloed is op het gebied van de arbeidsbemiddeling en berechting, duidt erop hoe deze categorie door Nederlanders als incapabel en inhabiel wordt weggezet.
Tot slot nog de taal: Qua taaluiting is de Hollander lijziger dan ooit. In Nederland wordt er op klaarlichte dag de meest desastreuze liquidaties ten uitvoer gebracht maar de taal waarin die daden beschreven mogen worden dient uitsluitend van een Calvinistische soberheid te zijn. Alstublieft geen vulgariteiten en nucleair verbale explosies. Zelfs de kranten en opiniebladen zijn ernaar ingericht. Wat dat betreft laat Nederland zich symboliseren als een vroom kerkgebouw op een stuk gewijde radioactieve grond aan de Noordzee.
23,99