Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Het realiseren van ontwikkeling

Auteur

Niek Persoon

Uitvoering
Paperback
Prijs
17 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen vanaf publicatie
(Nederland en België)

Samenvatting

Dit boek is een zoektocht die uitkomt bij het wezen van de individuele mens. Waar wij in eerste instantie onze ontwikkeling laten afhangen van de gebeurtenissen om ons heen, wordt in dit boek gezocht naar de primaire reden in onszelf als richtinggevend baken bij vooruitgang. Daarmee komt individuele ontwikkeling met alles wat een mens aan ervaringen en ideeën heeft opgedaan in dienst te staan van een wordingsproces dat kan uitmonden in het gaandeweg realiseren van zichzelf. De concrete toepassing hiervan wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden uit de praktijk.

Begin 2023 is het boek vernieuwd met correcties en aanvullingen op grond van verkregen inzichten sinds de eerste uitgave.

Over de auteur

"De natuur vormt de rode draad in mijn bestaan. Die heb ik gestudeerd, onderzocht en aangewend voor productontwikkeling. Gaandeweg is daarbij mijn aandacht verschoven naar de natuur in de mens. Ik raak gefascineerd in de wijze waarop mensen zich ontwikkelen. In 2006 heb ik daartoe mijn eigen zoektocht opgeschreven. Dit boek over ontwikkeling vormt mijn opmaat naar een bewustzijn waarbij de gehele natuur nog mooier van zich doet spreken."

Productinformatie

ISBN
9789460892394 / 978-94-608-9239-4
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
11-12-2009
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
102
Formaat
12,5 x 20 cm
Illustraties
Ja

Inkijk

Hoe kunnen wij zelf meer richting geven aan onze eigen ontwikkeling? Het valt niet mee om deze vraag op een eenduidige wijze te beantwoorden. Afhankelijk van het karakter en van de levensfase waarin iemand verkeert, zal men hier een ander beeld bij hebben. Anderen hebben geen behoefte om bij deze vraag stil te staan en gaan de weg die zich aandient. (...) Het doorschouwen van de individuele persoonlijkheid is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar komt bijvoorbeeld de identiteit om de hoek kijken in mijn persoonlijkheid en wat is dan de samenhang tussen identiteit en ik-begrip? Dit zijn vragen die ons kunnen aanzetten tot denken. Als basis hierbij is het zinvol om op grond van de ervaringen uit de praktijk allereerst op zoek te gaan naar een methode om de wetmatigheden bij individueel menselijk handelen te achterhalen. (...) In dit hoofdstuk staat een bewustwordingsproces centraal dat de mens in staat stelt om zich daadwerkelijk te gaan realiseren. Degene die daarbij gaandeweg zijn eigen persoonlijkheid gaat inzien, zal zichzelf daarmee op een meer natuurlijke wijze gaan verbinden met zijn omgeving. Ondanks dat iemand zijn eigen natuur hierbij centraal stelt, heeft dit niets te maken met egocentrisch gedrag. Deze uitgangspositie staat lijnrecht tegenover de naar binnen gekeerde persoonlijkheid die zijn ego voorop stelt.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek