Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Job redt de NAAM

Auteur

Dick Boer

Uitvoering
Paperback
Reviews
5,0 / 5 (1 reviews )
Prijs
21 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Job, verzetsstrijder bij de gratie Gods

Wat te doen in een tijd waarin elk perspectief op radicale verandering ten goede ons uit handen geslagen is? Moeten we ons dan maar neerleggen bij de wereld zoals die nu eenmaal is? Of houden we vast aan het protest tegen een verkeerde wereld, ook als we er rekening mee moeten houden dat dat voor niets is? Dat is het thema van het boek Job.
De vraag is: zal Job ook voor niets trouw blijven aan het project van de bevrijding, dat in de bijbel met de naam van God verbonden is? Eraan vasthouden dat verandering mogelijk is, armoede geen noodlot is, maar gemaakt wordt – zelfs als niets erop wijst dat er werkelijk iets in beweging te brengen is?
Het antwoord luidt: ja, er is tenminste één mens die het verzet niet opgeeft, die niet zwijgt, maar het uitschreeuwt, en het is juist deze mens die door de God van de bijbel gerehabiliteerd wordt. Hij, en niet de zogenaamde vrienden die het laten afweten zodra de kansen op succes gering zijn.

De verklaring van het boek Job door Dick Boer is een vorm van politieke rouwverwerking en geeft tegelijk moed in een tijd waarin de verleiding groot is om te geloven dat het toch allemaal vergeefs is.

Oorspronkelijke titel: Wenn nichts mehr stimmt … Hiob rettet den NAMEN (2019), vertaald door Greetje Witte-Rang

Over de auteur

Dick Boer, 1939, is theoloog. Hij was aan de Universiteit van Amsterdam docent geschiedenis van de 19e en 20e eeuwse theologie. Tot aan hun opheffing (1991) was hij lid van de Communistische Partij en actief in de beweging Christenen voor het Socialisme. Van 1984 tot 1990 was hij predikant van de Nederlandse Oecumenische Gemeente in de DDR. Hij is lid van de wetenschappelijk adviesraad van het tijdschrift Das Argument. In 2009 verscheen zijn bijbelse theologie Verlossing uit de slavernij (Skandalon) en in 2017 Theopolitische Existenz – von Gestern, für Heute, een verzameling artikelen van zijn hand uit de periode 1978-2014 (Argument InkriT/Edition ITP Kompass).

Productinformatie

ISBN
9789464035643 / 978-94-640-3564-3
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
18-09-2020
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
204
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Niet: een vreemde God speelt de God van Israël, maar de God van Israël zelf is blijkbaar niet meer de God van Israël. Hij is een andere God geworden, een God, die ‘als God’ wil zijn (Gen.3,5), een wrede Heer-God, van wie de kleine luiden niets goeds te verwachten hebben, alleen maar kwaad. De wereld is, voor zover het van deze niet-meer-de-NAAM afhangt, een wereld zonder Tora. De Tora beloofde immers: wie Tora doet, mag op het goede hopen, mag hopen gezegend te worden (Dtn.11,26-28). Job kan slechts zeggen:
 
          Ja, ik hoopte op het goede, en het kwade kwam. (30,26a)
 
De belofte berustte op het scheppingswoord ‘in den beginne’: ‘God sprak: “Licht” en er was licht’, en aan de duisternis werd paal en perk gesteld: ‘de duisternis riep hij: “nacht”, maar het licht werd “dag” geroepen en de dag gaat slechts één weg: van avond naar morgen (Gen.1,3-5) – morgen wordt het dag (Althusser). Job ervaart de omkering (de catastrofe):
 
          Ik wachtte op het licht, maar het donker kwam. (30,26b)
 
Zijn wereld heeft niets menselijks meer:
 
          Een broeder werd ik de jakhalzen, een kameraad de
          struisvogels (30,29).
 
De lof van de NAAM is een klaaglied geworden. Wat Job rest, is rouw (30,31) – en er is geen trooster.
                Maar zo even hoorden we nog, wat hij vroeger zei – als een fluisteren klinkt het:
 
        Weende ik niet om iemand die een zware dag had, bekommerde
        mijn ziel zich niet om de behoeftige? (30,25)
 
De NAAM mag zich dan onkenbaar gemaakt hebben, Job niet. Zijn klacht is aanklacht – ook zonder adres, want van de kant van de niet-meer-de-NAAM zal niets komen. Job kan het niet laten, zijn protest tegen de ellende van een heilloze wereld laat zich niet onderdrukken. Hij staat op, voor het laatste oordeel.

Reviews

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

door Wybrand Ganzevoort op 06-10-2020
Het nieuwe boek over Job van Dick Boer is een aanwinst. Het geeft een indringend beeld van de tekst waarbij de wanhoop van Job duidelijk voelbaar blijft, anders dan in veel commentaren van studeerkamergeleerden. Het gaat in het boek Job niet om de vraag naar de zin van het lijden, maar om de vraag naar de nabijheid van JHWH / de NAAM, en om de waarschuwing dat wij telkens weer heel orthodox verklaringen gaan zitten verzinnen waarmee we het uithouden, ondanks het hemeltergende onheil. Daarmee maken we de NAAM tot een god en daarmee loopt het dan mis. Terecht laat hij Job in 42:6 niet verwerpen wat hij gezegd heeft, maar weet hij zich getroost doordat de NAAM tot hem heeft gesproken en zo met hem is.
Een klein punt van kritiek: de transcriptie van de shin š is in het Engelse taalgebied 'sh', in het Duitse 'sch', in het Franse 'ch' en in Nederland 'sj'. Dit boek is vertaald uit het Duits, maar de transcriptie is niet aangepast.