Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Houdt de dief!
Een onthullende uitgave over diefstal door consumenten

Auteur

Wim Rikken & Patrick Baas

Uitvoering
Paperback
Prijs
30 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

HOUD DE DIEF! is een uitgave waarin de lezer wordt meegevoerd in de criminele wereld van valsemunters, skimmers, fraudeurs en winkeldieven. In woord en beeld wordt uitgelegd hoe dit type criminelen hun beoogde doel kiezen, en op welke wijze en wanneer zij toeslaan. Hoe kunt u dergelijke criminelen herkennen? Wat kunt u van hen verwachten wanneer u hen aanspreekt of aanhoudt? Onderneemt Justitie wel voldoende actie om deze vormen van criminaliteit te bestrijden? Hoe kunt u als ondernemer preventief handelen? Helpt preventie nu werkelijk of denkt u liever ‘als ze willen jatten dan jatten ze toch’? Het maakt namelijk wel degelijk een verschil wanneer u uw onderneming beveiligt. Kostbare beveiligingsmaatregelingen zullen daarbij zeker van nut zijn, maar vaak zijn het juist de kleine, kosteloze dingen die het hem doen. Door uw onderneming op een tactische wijze in te delen, uw medewerkers te trainen en zeer regelmatig een goede controle op het naleven van de regels uit te voeren, bereikt u doorgaans veel meer. Speciaal voor deze uitgave werden talrijke praktijkbevindingen vanuit het bedrijfsleven voor u in kaart gebracht. Op deze wijze leert u om uw onderneming zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor stelende consumenten en frauderende medewerkers. Dit is wat wij noemen... de stille kracht van preventie.

Een uitgave van T&AR
T&AR werd in 1993 opgericht door oud-marinier, voormalig bijzonder agent van politie en rechercheur Wim Rikken. Rikken specialiseerde zich in het opsporen en bestrijden van interne bedrijfsfraude, bedrijfsspionage en het verzorgen van veiligheidsscans. Daarnaast traint T&AR bedrijfspersoneel in dreigingdiagnostiek en tegen gewapende overvallen, conflicten, agressie, geweld en diefstal.

Over de auteur

Patrick Baas is als bedrijfsrechercheur, veiligheidsadviseur en trainer in dienst bij T&AR waar hij als protegé van Rikken de kneepjes van het vak leerde. Naast zijn baan bij T&AR is hij actief als rijkserkend zelfverdedigingsinstructeur en schreef hij eerder educatieve boeken op het gebied van criminaliteit en zelfverdediging.

Productinformatie

ISBN
9789464038774 / 978-94-640-3877-4
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
17-02-2021
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
198
Formaat
17 x 24 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Wat verstaan we onder diefstal

Art. 310 Sr.
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen,
wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Diefstal is in het Nederlandse recht een zogenoemd opzetdelict. Dit betekent dat opzet een noodzakelijk vereiste is voor het plegen van diefstal.
Het woord opzet staat niet expliciet in de delictsomschrijving, maar wordt
geacht in het woord ‘oogmerk’ aanwezig te zijn. Het woord ‘wederrechtelijk’ slaat niet zoals in de strafrechtdoctrine gebruikelijk is op de afwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond, maar op een onwettelijke wijze van
eigendomsverkrijging. In overeenstemming met rechtspraak uit het begin
van de 20ste eeuw hoeft een goed niet noodzakelijk een tastbaar iets te
zijn, met ‘enig goed’ kan ook stroom of informatie worden bedoeld. Doorslaggevend is voor de Hoge Raad niet of het goed stoffelijk is, maar of het
dezelfde eigenschappen heeft als een stoffelijk goed (het goed moet een
bepaalde waarde vertegenwoordigen en het bezit van het goed strekt tot
enig voordeel).

Enkele andere woorden die in de volksmond worden gebruikt zijn: Achteroverdrukken, bietsen, chappen, choppen, dieven, ganneven, gappen,
jatten, kapen, kieren, lenen zonder te vragen (eufemistisch), meetsjoepen, moeftisch, schoepen, skoepen, sjkachten, nakken, pikken, proletarisch winkelen (eufenimse), rippen, roven, sijsen, snieren, stuiven, tiffen,
tsjoeken, verdonkeremanen, weghalen, wegnemen.

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Dit is een overval! Een onthullende uitgave over gewapende overvallen op winkels en bedrijven

Wim Rikken & Patrick Baas

Dit is een overval is een uitgave waarin de lezer wordt meegevoerd in de criminele wereld van de gewapende overvallers. In woord en beeld wordt uitgelegd hoe overvallers hun beoogde doel kiezen, hoe zij aan informatie komen en hoe en wanneer zij toeslaan. Wat kunt u verwachten tijdens een overval? En hoe kunt u het beste handelen? Onderneemt Justitie wel voldoende actie om dit probleem te bestrijden? Helpt preventie nu werkelijk of denkt u liever ‘als ze willen komen dan komen ze toch’? Speciaal voor deze uitgave werden professionele praktijkbevindingen en volksmondillusies voor u in kaart gebracht.

Een uitgave van T&AR
T&AR werd in 1993 opgericht door oud-marinier, voormalig bijzonder agent van politie en rechercheur Wim Rikken. Rikken specialiseerde zich in het opsporen en bestrijden van interne bedrijfsfraude, bedrijfsspionage en het verzorgen van veiligheidsscans. Daarnaast traint T&AR bedrijfspersoneel in dreigingdiagnostiek en tegen gewapende overvallen, confl icten, agressie, geweld en diefstal.

“Een overval heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Angstgevoelens, woede en vernedering zijn bij slachtoffers nog lang voelbaar. Vaak lopen ze een levenslang trauma op. Gelukkig beseffen politie en justitie steeds beter dat de aanpak van overvalcriminaliteit de hoogste prioriteit verdient. De auteurs van ‘Dit is een overval’ steken opsporingsinstanties én potentiële slachtoffers de helpende hand toe. Wie een overval wil voorkomen of oplossen, doet er goed aan dit boek tot en met de laatste pagina te lezen.” John van den Heuvel, misdaadverslaggever

30,99