Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

De Toekomst van Israël in Profetisch Perspectief

Auteur

Jan Voerman

Uitvoering
Hardcover
Prijs
25 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Vijf tot tien werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Israël’s toekomst is voor velen een heet hangijzer. Zal Israël opnieuw gevestigd worden als een machtige, heilige natie? Welke toekomstige rol zal het Joodse volk gaan vervullen? Wat is de betekenis van de profetieën over Israël’s herstel in het beloofde land? Voerman bespreekt deze vragen aan de hand van wat Jezus, Johannes de Doper en de apostelen hebben geleerd en wat de profeten vanouds hebben verklaard. Alle stukjes worden zorgvuldig bij elkaar gepast en een prachtig, consistent beeld wordt getoond van Gods onberouwelijke bedoeling met Zijn uitverkoren volk. Voermans heldere beschrijving van dit urgente thema is verrassend. Voor allen die Gods Woord waarderen, is dit boek een heilzame studie over de rol van Gods volk en het herstel van Israël onder het Nieuwe Verbond.
Genrewinnaar
boek●goud 2020

Over de auteur

Jan Voerman, 1939, heeft een internationale, theologische opleiding genoten en heeft meer dan veertig jaar als pastor dienst gedaan. Hij is nu met pensioen en woont samen met zijn vrouw in het kleine dorpje Geesbrug in het noorden van Nederland. Begaafd in verschillende talen en een ijverig student in theologie en kerkgeschiedenis, heeft hij verschillende boeken en artikelen geschreven, terwijl hij blijft prediken en studeren met anderen. Pastor Voerman beschikt over een bibliotheek van duizenden boeken. In zijn vrije tijd bouwde hij een klein pijporgel voor zijn gezin.

Productinformatie

ISBN
9789464312935 / 978-94-643-1293-5
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
23-04-2021
Taal
Nederlands


Uitvoering
Hardcover
Pagina's
166
Formaat
A5
Illustraties
Ja

Inkijk

Het is te allen tijde van onschatbare waarde dat wij bij de studie van Gods Woord zeer zorgvuldig te werk gaan en onbevooroordeeld vragen om verlichting van Gods Heilige Geest. Maar al te vaak raken mensen enthousiast over een bepaalde zienswijze zonder dat dit gepaard gaat met gedegen Bijbelstudie. Spreuken 2:3-6 zegt ons: "ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden. Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid."
Zijn wij bereid om te zoeken en te speuren? Zijn wij bereid om kennis en verstandigheid op te doen uit de juiste bron? De Here geeft wijsheid; uit Zijn mond komen kennis en verstandigheid! Gods Woord is voor ons de bron van waarheid. We kunnen veel boeken lezen. We kunnen ook prachtige leerstellingen en aantrekkelijke zienswijzen aanhoren van mensen die zich dienstknechten van God noemen en doorgaans klinkt het allemaal heel mooi en aannemelijk. Maar we moeten te allen tijde bedenken dat de Heilige Schrift het Goddelijk Woord der waarheid is. Daarin moeten we zoeken en naspeuren om kennis en verstandigheid op te kunnen doen.

In Handelingen 15 wordt ons opnieuw duidelijk voor ogen gehouden dat God geen enkel verschil maakt tussen Jood en heiden. Allen worden op dezelfde wijze behouden. Er was veel verschil van mening op de vergadering te Jeruzalem. Maar tegen de duidelijke woorden die Petrus sprak, werd blijkbaar niets ingebracht. We lezen in vers 12: "En de gehele vergadering werd stil..." Er ontstond geen heftige discussie, neen, de vergadering werd stil! Men ging blijkbaar akkoord met wat Petrus zo duidelijk had gezegd. En dan is de beurt aan Barnabas en Paulus. En deze beide apostelen vertellen over de tekenen en de wonderen die God door hen onder de heidenen heeft gedaan. Dat moet vast wel heel interessant zijn geweest om die prachtige ervaringen met de heidenen aan te horen.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek