Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

De tranen van de Cycloop

Auteur

Frank Mommersteeg

Uitvoering
Paperback
Prijs
22 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Onder het puin geraakt van zijn ingestort huis (is het een ongeluk? een aanslag?), doch in het bezit van zijn laptop schrijft de hoofdpersoon van deze verhalenbundel zijn testament. Het worden korte verhalen over zijn jeugd, zijn liefdes, zijn latere reizen, de zin van zijn leven, het uiteindelijke afscheid. Levend begraven hoopt hij nog dat Aurora, die hij liefhad als geen ander, hem zal vinden, en zijn terugblik op zijn leven zal openbaren: de bestanden die hij ooit al eens als concept had opgeslagen en als een bezetene heeft bijgewerkt. Die hoop verzoent hem met het schrijnende besef dat hij zelf voorgoed zal verdwijnen, alsof hij nooit heeft bestaan - mits zijn verhalen gelezen zullen worden en in de herinnering van de lezer zullen voortleven.

Over de auteur

Frank Mommersteeg (Den Bosch, 1944) debuteerde met zijn roman Zoete Moeder, over een schooldrama in zijn geboortestad begin zestiger jaren van de vorige eeuw. Daarna publiceerde hij zijn eerste verhalenbundel Tulpen uit Kilronan. Vervolgens schreef hij de ‘postume autobiografie’ van zijn vriend H.M.A. van der Beek op basis van hun levenslang durende correspondentie (Een vertwijfeld universum). Zijn vele reizen door Toscane leidden uiteindelijk tot het schrijven van de roman Jager of de schaduw van de avond. Een omvangrijk boek met persoonlijke beschouwingen over lezen, schrijvers en boeken ( Als in een dubbele spiegel) onthulde zijn essayistische inslag. De Tranen van de Cycloop, zijn tweede verhalenbundel, is het zesde boek van zijn hand, dat Boekscout het licht doet zien.

Productinformatie

ISBN
9789464502923 / 978-94-645-0292-3
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
04-02-2022
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
234
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Wat laat ik nog meer na? Een huis vol boeken, die oud en vertrouwd waren, ontspannend en warm, gelezen tussen de bedrijven door, in die tijd dat ik mijn beste krachten bundelde ten dienste van het bijzonder jeugdwerk in internaatsverband, en later als hogeschooldocent. Ten slotte als reisleider de Etrusken achterna. Al die boeken dus, sommige slechts half of nauwelijks gelezen, maar stuk voor stuk minstens een keer geraadpleegd, zo’n honderd meter boek, over hoeveel boeken hebben we het dan? Reken maar uit, hoeveel etappes bevatten zij in mijn onvoltooide symfonie, die mijn leven uiteindelijk zal zijn, hoeveel valsheid, hoeveel valstrikken?
Groots en meeslepend wilde ik leven, zie hier het resultaat. De individueelste expressie van de individueelste emotie, lezen en vergeten, herlezen, de wet van behoud van ellende. Jong zijn, leren, liefhebben, werken, reizen, ontdekken, afscheid nemen - vat ik daarmee het leven dat ik geleid heb, redelijk samen? En al die dagboekaantekeningen, al die brieven die ik geschreven heb, al die ordners vol getuigenissen van studie en werk: scripties, beleidsnota’s, onderzoeksrapporten, al die schriften vol opgetekende dromen, al die optredens en presentaties… Hoe lang of beter hoe kort zal het duren dat al die verhalen zullen zijn vergeten, alsof de schrijver ervan nooit heeft bestaan?
Laat ik mij daarom die laatste lente nog eenmaal in herinnering roepen. Wat betekende die voor mij? Toen ik jong was, associeerde ik de lente met lichtheid, maar toen ik ouder werd voelde ik elk jaar sterker de zwaartekracht. Ik zag de aarde ontluiken, maar het deed mij ook beseffen dat ze mij langzaam maar zeker wilde ontvangen in haar schoot. Ik besefte steeds meer dat van geboorte naar dood maar één stap is, dat elk jaar die stap kleiner werd totdat de voeten elkaar raakten. En elke keer als ik het adagio molto espressivo van Beethoven beluisterde, beving mij dat noodlotsgevoel.
Het was op een van die ochtenden, Aurora, dat ik De aantekeningen van Malte Laurids Brigge van Rainer Maria Rilke weer eens ter hand nam en opensloeg en verbaasd naar die eerste zin in het boek staarde: ‘Dus hierheen komen de mensen om te leven, ik zou eerder denken dat hier gestorven werd.’

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Zoete Moeder Roman van een streek

Frank Mommersteeg

Wanneer Ewald Vlimmen na 23 jaar een reünie van zijn middelbare school bezoekt, raakt zijn leven in een stroomversnelling. Er is hem veel aan gelegen om te achterhalen wat zich destijds heeft afgespeeld rond de schorsing van een klasgenoot die weigerde te bidden, en rond de zelfmoord van een andere klasgenoot. Al zoekend, in het duister tastend, ontdekt hij dat ‘de waarheid’ vele gezichten heeft. Als hij zich van een lang geleden, door hemzelf begane misstap bewust wordt, neemt hij een besluit dat bepaald verrassend genoemd kan worden. Een roman over macht en intrige, trouw en ontrouw, schuld en verzoening.
24,99
Voorkant cover

Tulpen uit Kilronan Verhalen

Frank Mommersteeg

Is het mogelijk dat een vrouw verrijst uit haar graf en een man terugkeert uit het hiernamaals? Kan iemand op twee plaatsen tegelijk zijn? Wat hebben de verdwijning van een Ierse visser op een afgelegen eiland, paniek tijdens een openhartoperatie, een militaire oefening op de Lüneburger Heide en een ramp in de Sixtijnse Kapel met elkaar gemeen? Niets is wat het lijkt. Ook minder spectaculaire voorvallen of situaties zijn voor de auteur aanleiding tot verbeelding: een onverwacht geschenk op pakjesavond, een ongeval in de speeltuin, een overspannen schooldirecteur, een psychiater die de kluts kwijtraakt en een ontevreden groep reizigers in Toscane. Tulpen uit Kilronan bevat een boeket van twaalf verhalen vol spanning, ernst, drama en ironie.

21,99
Voorkant cover

Een vertwijfeld universum HMA van der Beek (bezorgd door Frank Mommersteeg)

Frank Mommersteeg

H.M.A. van der Beek (Den Bosch, 1944 - Nijmegen, 2008), de hoofdpersoon van deze autobiografie, streeft het onmogelijke na. Als grafisch kunstenaar en schrijver is hem er alles aan gelegen om ‘de mystieke ervaring mededeelbaar te maken’. Een niet aflatende zelftwijfel verhindert hem een gerichte koers te varen. Zijn leven is als een akker, waarin telkenmale mooie planten worden gezaaid, maar die, vóór ze kunnen opkomen, door hem zelf worden omgeschoffeld. Na vier verloren liefdes en door een dal van diepe duisternis gelouterd, zweert hij zijn artistieke ambities af en vindt zijn bestemming in een zelf verkozen kluizenaarschap. Zijn ‘gelukkige eenzaamheid’ wordt verdiept door zijn pelgrimages naar het beeld van de Zoete Moeder in de kathedraal van Den Bosch, waar hij gedoopt werd en in de schaduw waarvan hij opgroeide. Maar dan slaat het noodlot onverbiddelijk toe.
22,50
Voorkant cover

Jager of de schaduw van de avond een vertelling

Frank Mommersteeg

Tijdens een vakantie in Toscane overlijdt de vrouw van Onno Jager. Tien jaar later leert hij Abelone kennen, een boekhandelaarster, met wie hij vele gesprekken voert. Zij confronteert hem met zijn onverwerkte verleden. Door haar toedoen gaat hij terug naar het land der Etrusken, in een verwoede poging die fatale reis van destijds opnieuw te beleven. Angsten en twijfels voeren hem naar de diepten van zijn eigen bestaansgrond. Wanneer zijn dochter Anna hem nareist, na lange tijd niets meer van hem vernomen te hebben, krijgt zij onder meer antwoord op vragen rondom de dood van haar moeder. Een verzoening met haar vader volgt. Maar voor hoelang? 

Jager of de schaduw van de avond is een vertelling over verlangen, liefde, schuld en vergeving.

22,50
Voorkant cover

Als in een dubbele spiegel Proeven van literatuur

Frank Mommersteeg

In dit autobiografisch essay plaatst de schrijver zichzelf als het ware tussen twee spiegels. In de eindeloosheid van de zich herhalende spiegelbeelden herkent hij zijn eigen literaire zoektocht. Uitstapjes naar de auteurs achter de boeken en naar wat anderen daarover te zeggen hebben, passeren de revue. Zijpaden worden niet geschuwd. Hiermee is het boek zelf een spiegelroman geworden: een collage van twee verhalen - die van de literatuur en die van de auteur zelf - waarbij de auteur fungeert als scharnierpunt in het midden van de spiegels. Zich bewegend tussen werkelijkheid en fictie, nodigt hij de lezer uit om met hem mee te reizen en nieuwe ontdekkingen te doen in de merkwaardigste wereld aller werelden: die van het boek.
23,99