Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

De Brief van Paulus aan de gemeente in Rome
Een gemeente van Christus tussen Handelingen en de Joodse oorlog

Auteur

Drs. A. ten Napel

Uitvoering
Paperback
Prijs
23 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen vanaf publicatie
(Nederland en België)

Samenvatting

Het boek mag samengevat worden als een stuk theologie, maar geen droge theologie maar leerstellige stof die toegepast wordt op degene die leest. De bedoeling is dat de lezer groeit in zijn geloof. Paulus schrijft zelf dat hij de gemeente wil bezoeken en bemoedigen. Hij wil ook graag zelf. Gods plan met Israël is de spil waarin de gezamenlijke bemoediging zijn kracht vindt.

Over de auteur

Drs. A. ten Napel (Urk 1950) woont in Joure en is 72 jaar. Drs. A. ten Napel is predikant geweest in de NGK (in Nederland en in de Evangelische gemeente "De Brug" in Joure. Dit is een commentaar is de opvolger van het Bijbelboek Romeinen dat eerder is uitgegeven. Bredere studie is noodzakelijk gebleken vooral omdat m.b.t. de uitleg bepaalde hoofdstukken (9-11) meer aandacht verdienen. In bijv. mijn boek: "Het Duizend jarig rijk" en "Opname of Laatste Oordeel" speelt de vooronderstelling gevormd door de Joods oorlog mee en deze mag m.b.t. de Romeinen 9-11 invloed hebben.

Productinformatie

ISBN
9789464685992 / 978-94-646-8599-2
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
31-03-2023
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
288
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Rm. 5, 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben1.
Paulus wijst in Rm. 5, 12-21 en 1 Cor. 15, 22.45-49, op Christus als de tweede Adam, maar ook in het OT (Ps. 80.17 de man aan de rechterhand van God ) is deze schaduw al aanwezig. Het beeld dat God dienstknechten door opvolging vervangt, wordt getoond door Mozes en daarna Jozua en Elia die wordt opgevolgd door Elisa. Jezus als de vervanger van Adam is, omdat Hij God en mens is, instaat om de gevolgen van Adams zonde te niet te doen, maar ook om een nieuw begin te maken voor een nieuwe mensheid. F.F. Bruce merkt op: "...as sin came into the world throug one man and death trough sin." (zie Gen. 3 and Wisdom 2, 23.24. ). "Death spread to al man because all man sinned2." Het gaat in de kern over de opvatting dat Adams zonden in ieder geval het middel is dat mensen zondaars worden, of dat de dood mensen bereikt omdat men zondigt. Wellicht wordt Rm.5, 12 te veel belast, want het vers lijkt een inleiding voor datgene dat volgt. De dood regeert d.m.v. de zonde, zoals de genade regeert d.m.v. geloof (Rm. 5, 14 en 17)3. Een uitleg van Rm. 5, 12 hanteert als vooronderstelling het realisme, waarbij wordt uitgegaan dat alle mensen in Adam zondigen (zoals in Hb. 7 de levieten d.m.v. Aäron aan Mechizedek tienden betalen), of gaat uit van het feit dat Adam bij God de mensheid vertegenwoordigd zoals eigenlijk Jezus eveneens doet (het representatie model). Ook is er nog het foederalisme: mensen erven de zondeschuld van Adam en verspreiden deze vervolgens verder.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek