De Goddeloze - Vlucht uit een religie waar ik niet in geloofde

Paula Keessen

Category: Biographies
  • (30)

€ 18,45
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Op mijn achttiende verliet ik mijn ouderlijk huis. Met slechts twee plastic zakken met wat kleding ging ik een onzekere toekomst tegemoet. Ik besefte dat iedereen die ik kende nooit meer met mij zou spreken. Dat gold zelfs voor mijn ouders, zussen en broer. Nu, 25 jaar later, krijg ik nog steeds vaak de vraag hoe het is om te leven als Jehovah’s Getuige maar vooral hoe het was toen ik werd geëxcommuniceerd. De strijd, het verdriet, de boosheid, de angst en de pogingen om weer een normaal leven te leiden. Ik moest leren om te leven zonder regels ...

From the book

Op weg naar de schuur om mijn fiets te pakken, knalde ik de keukendeur achter mij dicht. Zo hard dat de raam in het kozijn rinkelde. Het regende, van die vieze motregen. Kleine druppeltjes, maar voordat je het in de gaten hebt, ben je doorweekt. Ik voelde mijn gezicht langzaam nat worden door de regen die zich gedachteloos met mijn tranen vermengde. Mijn moeder kwam achter mij aan gerend.‘Paula! Wacht!’, riep ze.Ik draaide mij langzaam om. Ik zag een vrouw van middelbare leeftijd met grijze haren en zo’n gelige waas eroverheen. Haar kuitlange bloemetjesrok wapperde in de wind. Ik zag een vermoeide vrouw. Moe van het vechten met mij. Toen ze mij riep, had ik even hoop dat onze relatie nog te redden was, dat ik mocht blijven.‘Ja, mamma?’Had ze spijt van alle keren dat ze mij vertelde dat er nooit een man met mij zou willen trouwen? Zou ze het niet gemeend hebben toen ze zei dat ik weg moest gaan en nooit meer terug hoefde te komen? Nee, ze wilde alleen dat ik de huissleutels direct en voorgoed inleverde. Het was duidelijk. Ik was niet meer welkom in het huis waar ik was opgegroeid. Ik was net achttien jaar oud en met slechts twee plastic tassen vol kleding verliet ik mijn ouderlijk huis om er nooit meer terug te keren.

About the author

Paula Keessen (1976) bracht in 2013 een Engelstalige poeziëbundel uit genaamd ‘The River of Blue’. Zij ziet schrijven als een gevecht. Een gevecht tegen de vluchtigheid van alledag. Een gevecht tegen de breekbaarheid van het geheugen. Een gevecht tegen de tijdelijkheid van het bestaan. Zij ziet haar leven als een leven van eenvoud dat bewaard moet blijven, dus schrijft zij, om te herinneren en herinnerd te worden.

"Knap hoe de schrijfster heel persoonlijke belevenissen universeel weet te verwoorden, of althans zo, dat het heel inzichtelijk is voor de lezer, die zelf toch een heel ander ervaringskader heeft."

Reviews

2019-07-23 22:53:16 | By: Sybrand Adema | Rating:
Ha Paula,

Je boek 'De Goddelozen' heb ik gelezen.

Je stijl van schrijven is prettig om te lezen. En dat maakt je boek direct, persoonlijk en toegankelijk. Ik heb het in één ruk uitgelezen.

Het verhaal vond ik zeer aangrijpend. Het is nogal wat om verstoten te worden uit de omgeving waarin je ben opgegroeid en waarmee je verbonden bent. En dat je je van de ene op de andere dag maar moet zien te redden en alles zelf uit moet zoeken in een voor jou onbekende 'grote boze' buitenwereld. Harteloos en liefdeloos van een geloofsgemeenschap van Jehova Getuigen die beweren dat uitstoting is uit liefde. Liefde voor wie? Liefde voor God? Het is goed dat je je verhaal hebt opgeschreven. Je maakt de impact van uitstoting, op indringende wijze zichtbaar, invoelbaar en wellicht bespreekbaar.

Zo ik jou een beetje heb mogen leren kennen mogen je ouders trost zijn op wie je bent en hoe je in het leven staat. Hoe je met de pijn en het verdriet van de uitstoting je een weg baant, elke dag weer. En als je het dan hebt over hoe je je leven inricht denk ik, voorzover het geloof nog waarde heeft, aan het laatste oordeel volgens Mattheüs 25: Maar wanneer heb ik dan goed gedaan....? Hier past het verstoten van je kind niet.

Geniet van de muziek van je idool Nick en van mooie wandelingen🚶🏼‍♀️
En.... schrijf nog eens een verhaal! 👍

2019-06-04 18:33:08 | By: Annita Hoekstra | Rating:
Lang geleden dat ik een boek in 1 keer heb uitgelezen: wat een openheid, wat een lef en wat heeft Paula me daarmee geraakt! Dank je wel!

2019-05-19 19:57:16 | By: Tony Heijmenberg
Een makkelijk leesbaar boek geschreven door Paula onder haar eigen naam wat ik erg knap vind gezien alle negatieve reacties die je tegenwoordig krijgt als je een standpunt inneemt of je verhaal doet .

2019-05-15 21:01:42 | By: Debby | Rating:
Een open eerlijk boek over het leven in een strenge Jehova familie. Ik heb het in één morgen uitgelezen en me verbaasd dat het mogelijk is om zo te leven en je kinderen dit aan te doen. Stoer dat ze zich zo kwetsbaar op wil en kan stellen, laten we hopen dat het een waarschuwing is voor anderen!

2019-05-14 10:41:35 | By: Henk Dik | Rating:
Open, eerlijk en zeer herkenbaar. Een gemeenschap waarin zelf-denken niet wordt getolereerd. Indrukwekkend en nauwkeurig, goed verwoord.

2019-05-11 17:39:11 | By: Angelique | Rating:
Ik ben erg onder de indruk. Het verhaal van Paula geeft een goede kijk op hoe haar leven is geweest, opgroeiend in een Jehova's getuigen gezin. En wat het voor haar betekende toen ze besloot daar weg te gaan en ze uitgesloten werd. Erg moedig hoe ze schrijft over haar gevoelens, waarbij ze zich kwetsbaar opstelt.Het boek is een aanrader!

2019-05-06 08:26:48 | By: Petra
Goed boek. Ik heb een in 1 middag gelezen..... duidelijk en heel herkenbaar......!!!!

2019-04-23 10:53:51 | By: E. van der Zanden | Rating:
Een kijkje achter de deuren van de gemeenschap van Jehova's getuigen vanuit het perspectief van een kind. Boeiend en schrijnend om te lezen. Ik hoop dat de gemeenschap het relaas ter harte neemt. De gepraktizeerde uitsluitingspraktijken vind ik echt niet van deze tijd.

2019-04-21 20:34:05 | By: A. van Buul | Rating:
Een moedig boek! De schrijfster beschrijft haar jeugd in de Gemeenschap van Jehova's Getuigen, haar uitsluiting omdat zij zich niet meer aan de regels kon houden, en hoe dit haar verdere leven heeft bepaald. De biografie is open, eerlijk en confronterend.
Het boek laat zich ook lezen als een universeler verhaal over het opgroeien in het dogmatische keeurslijf van een, al dan niet religieuze, ideologie en hoe wij als samenleving daarmee omgaan. Pijnlijk en urgent tegelijk.

2019-04-18 17:26:45 | By: P. van der Zanden | Rating:
Het is een in meerdere opzichten gepassioneerd geschreven boek. Bij al deze heftigheid moet het schrijnende leed van de indoctrinatie en de verstoting uit gezin en gemeenschap niet uit het oog verloren worden. Want de kern van het boek is een moedige aanklacht daartegen. Maar de schrijfster vraagt niet alleen aandacht voor het háár aangedane leed. Ze heeft zorgen over de kinderen van volgende generaties binnen de gemeenschap van de JG. Haar eigen middelbare schooltijd is een martelgang. Ze zoekt uiteindelijk een uitweg door zich te bekwamen in het 'pionieren' voor de JG: één briefje naar het ministerie van onderwijs en ze wordt vrijgesteld van het laatste jaar leerplicht! Ik mag hopen dat mensen die in het onderwijs werkzaam zijn - in deze tijd waarin er zorgen zijn over de indoctrinatie op scholen van speciale gezindte - ook oog hebben voor de hersenspoeling bij de JG. Leerkrachten, mentoren en schoolmaatschappelijk werkers zouden oog moeten hebben voor de mogelijke problemen van scholieren uit JG gezinnen. Misbruik binnen de JG wordt nu onderzocht. Misschien dat de schijnwerper die daar nu op gericht wordt wat meer aan het licht brengt wat betreft de indoctrinatie van de jeugd.

2019-04-14 21:26:45 | By: Evelyn | Rating:
Boek in 1x uitgelezen, aangrijpend, grappig, met een lach en een traan. Zeer herkenbaar en het verdriet om verstoten te worden is zo herkenbaar pijnlijk. Super dapper om dit verhaal te delen!

2019-04-12 17:33:03 | By: Anne Uyttebrouck | Rating:
Een openhartig relaas van jonge vrouw die op zoek is naar zichzelf. Een boek over wat het betekende om in een sekte op te groeien, waar regels de plaats innemen van liefde.
Ik vond dit een mooi en aangrijpend (waargebeurd) verhaal.
Dank je wel aan de schrijfster, die de moed vond om dit met ons te delen.

2019-04-08 10:53:39 | By: ML van der Zanden | Rating:
In haar eigen woorden beschrijft de auteur haar leven. Hierbij spaart ze zichzelf niet en is zij zelfs in staat zich te verplaatsen in de ouders die haar hebben verstoten. Het trauma dat ontstaat door de ontkenning van haar bestaan, wordt zichtbaar in de keuzes die zij maakt en de wegen die zij inslaat.
Dit boek laat zien dat religie in dogmatische vorm mensen schaadt.

2019-04-08 12:07:28 | By: Michelle Martin | Rating:
In een ruk uitgelezen! Mooi en indrukwekkend beschreven. Een aanrader !

2019-04-07 11:03:23 | By: Isabelle | Rating:
Aangrijpend hoe Paula haar ervaring met Jehova's getuigen verteld. Deze biografie is een aanrader en leest heel vlot.

2019-04-05 09:02:08 | By: Hans van der Zanden | Rating:
Er zijn tal van kwalificaties die je aan dit boek kunt meegeven: openhartig, gevoelig, meeslepend, rauw soms. De schrijfster stelt zich kwetsbaar op en probeert niet zich beter voor te doen dan ze is. Dat maakt haar typeringen geloofwaardig. De combinatie van dit alles levert een indrukwekkende autobiografie op die het lezen meer dan waard is. Respect!

2019-04-03 09:02:38 | By: Emma de Miranda | Rating:
In één woord indrukwekkend...

2019-04-03 13:30:56 | By: Hanna Vanhaecke | Rating:
Veel waardering voor Paula
Het boek gaat niet alleen over haar leven maar je krijgt ook uitleg over het leven van de getuigen
Zodat niet getuigen het beter kunnen begrijpen hoe moeilijk het is het geloof te verlaten
Paula vertelt ook haar intiemste gevoelens
En daar is veel moed voor nodig
Ik heb het boek in 2 dagen uitgelezen

2019-04-03 13:44:55 | By: Andre | Rating:
Voor iedereen die geïnteresseerd is in subculturen en waar religie toe kan leiden. Een goed leesbaar boek geschreven door een dapper mens.

2019-04-03 21:00:13 | By: Louise Wijsman | Rating:
Interessante ontworsteling uit een benepen, sectarische gemeenschap. Een moeizame zoektocht naar een eigen identiteit. Compact en duidelijk. Vlot leesbaar. Een verhaal waar je nog lang over blijft doordenken.

2019-04-02 12:23:32 | By: Pascale Roekaerts | Rating:
Ik heb het boek in één ruk uitgelezen. Het is open en oprecht verteld, en het heeft me echt geraakt.

2019-04-02 19:33:08 | By: Christina | Rating:
De goddeloze gaat niet alleen over de Jehova's getuigen. Meer nog over de impact die een opvoeding vol regels en angst voor de wereld met je doen. Schrijfster Paula Keessen geeft zich open en bloot aan de wereld met haar eerlijke en persoonlijk verhaal. De korte hoofdstukken en directe stijl maakten dat ik het boek in één adem heb uitgelezen en er nog dagen aan dacht. Indrukwekkend!

2019-04-02 20:34:38 | By: R.van der Zanden | Rating:
Paula schrijft op indrukwekkende wijze over het uitgesloten worden uit haar veilige JG-omgeving, een omgeving waar ze niet begrepen werd en zich niet meer thuis voelde. De overgang naar de wereld van de -volgens JG- wereldse mensen is zeer pijnlijk voor haar, vooral omdat ze geen contact meer mag hebben met haar broer en zussen en ook haar vriendenkring volledig wegvalt. Moedig beschrijft ze het hele process en dat proces roept veel vragen op.Ze gaat op zoek naar antwoorden maar weet zelf ook dat veel vragen onbeantwoord zullen blijven. De door haarzelf bewerkte songteksten van Nick Cave tussen de hoofdstukken door hebben een toegegevoegde waarde. Een mooi geschreven boek zonder poespas.

2019-03-31 12:53:12 | By: Anja Verbiest | Rating:
Met stijgende bewondering voor Paula's openheid heb ik haar boek in één keer gelezen.
Zonder gefrustreerd uit te halen, legt ze de vinger op vele zere plekken. Je voelt haar verdriet, maar ook het begrip dat ze probeert te hebben voor degenen die ze achterliet. 'De Goddeloze' is een aanrader voor iedereen die buiten de grenzen van z'n eigen leven durft te kijken.

2019-03-31 15:26:10 | By: M. Zuur | Rating:
Een gelegenheid om een kijkje te nemen in de gesloten wereld van de Johava getuigen. Het boek is kwetsbaar en eerlijk geschreven. Het boek werpt licht op de indoctrinatie binnen de Jahova Getuigen. Ik vond het bijzonder om te lezen.

2019-03-31 16:38:19 | By: Germi | Rating:
Een boek dat veel indruk maakt en waar je stil van wordt. In kleine hoofdstukken vertelt ze kort en bondig haar levensverhaal dat haast onwerkelijk lijkt.

2019-03-29 09:40:53 | By: Silvia | Rating:
Prachtig boek waar open en eerlijk in wordt verteld hoe de schrijfster het opgroeien bij de jehova's getuigen heeft ervaren. Wat voor impact dit na uitsluiting hiervan op haar verdere leven heeft gehad en hoe zij op dit moment in het leven staat.

Het boek leest makkelijk omdat het geen moeilijke woorden bevat, de letters niet te klein zijn en er open ruimtes tussen de alinea's zitten.
Dit boek is evt ook in de engelstalige versie verkrijgbaar.

2019-03-29 19:13:23 | By: marga schurgers | Rating:
het is een prima boek. makkelijk te lezen.ook ik ben uitgesloten als jehovah.s getuige.ik begrijp als geen andere wat Paula heeft mee gemaakt.

2019-03-28 20:14:17 | By: Chris Tervoort | Rating:
Ik heb zeer genoten van dit boek en het in één adem uitgelezen.
Zeer openhartig geeft de schrijfster een inkijk in haar wereld.
Het is vaak moeilijk te begrijpen wat de impact is van een sekte.
Toch slaagt ze er enorm goed in dit duidelijk te maken.
Het boek leest prettig en is zeer de moeite waard.

2019-03-28 20:52:11 | By: A. Van der Zanden | Rating:
Een pijnlijk openhartig boek over wat het voor de auteur heeft betekend om op te groeien in een gezin van Jehova's getuigen. Kwetsbaar maar nergens sentimenteel. Een boek dat raakt doordat de gevolgen hiervan toen en nu nog steeds voelbaar worden .Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Goddeloze - Vlucht uit een religie waar ik niet in geloofde

Author:

Paula Keessen

Category:

Biographies

Number of pages:

152

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

25-03-2019

ISBN:

978-94-638-9151-6 / 9789463891516

Price:

€ 18,45

Language

Dutch

Rating:

  • (30)