Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Onderweg met Moeder Aarde
Deel 1: Over vrijheid onder het kerkdak

Auteur

Gerrit Impens

Uitvoering
Paperback
Prijs
21 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

‘Over vrijheid onder het kerkdak’ verhaalt tweeduizend jaar geschiedenis over menselijke devotie en kerkelijke inperking. Het geografische centrum van de aan bod komende historische gebeurtenissen, wordt gevormd door de geboortestreek van de schrijver. Maar de lezer komt in de gegeven context ook terecht in verre streken. Hoe verhielden de inheemse stammen zich tot het opkomende kerkinstituut? Wat beleefden de mensen in hun innerlijk en hoe ontwikkelde zich de dogmatiek in de religie? Hoe vinden we nu een vrije verhouding tot de bovennatuur, om de materialistische cultuur van heden te transformeren? De lezer verneemt ook, hoe gedurende verscheidene eeuwen de familiestamboom van de schrijver ingebed was in de religieuze tijdslijn. Tevens is het verhaal heel persoonlijk met ervaringen en visies betreffende het geloof van de auteur.

Over de auteur

Gerrit Impens (1959) is al bijna veertig jaar onderweg met Moeder Aarde in de ecologische landbouw en voeding in Europese landen en India. Zijn kindertijd en jeugdjaren bracht hij door in het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent. Hij is opgeleid als personeelswerker, maar wenste algauw ook zijn voeten op de aarde te hebben. Daarop liet hij zich omscholen tot ontwikkelingswerker voor de tropen, met biodynamische landbouw als zijn gereedschap. Sociaal werk en landbouw werden de twee snaren op zijn viool om te bespelen. Dat kan als je met name door het leven gaat als zorgboer.

Productinformatie

ISBN
9789463893596 / 978-94-638-9359-6
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
14-06-2019
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
198
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Weliswaar moest men met een bepaalde voorzichtigheid de blik omhoog richten, want Copernicus’ boek ‘De Revolutionibus Orbium Coelestium’ uit 1543 werd in 1616 door de paus op de Index geplaatst. De beschreven omwentelingen van de hemellichamen werden door de formele kerk met zijn aards machtscentrum nog niet geaccepteerd. Het was nieuw en voor sommigen onverteerbaar, om oude wijsheid in de vorm van een externe wetenschap gepresenteerd te krijgen, waarin het centrale zonnelicht tot heroriëntatie dwong. Met name de Jezuïeten-Orde had de intentie de ontwikkelingen van de toen geldende vrije geesteswetenschap een halt toe te roepen. De nieuwe astronomie, de schilderkunst, de muziek en de sociale ordening werden vaak vertegenwoordigd door mensen die vanuit de verborgen rozenkruisersbeweging een algemene opwaartse hervorming nastreefden.
We laten maar weer in het midden of mijn voorvader Joannes Impens zich zo’n wijdse hemelse en vrije maatschappelijke blik permiteerde, maar de centrale plaats die de zon toen net toebedeeld had gekregen is ondertussen nu wel door ieder een geaccepteerd feit.De relatie van de zon als hart van het universum met het menselijke hart is weliswaar voor velen nog niet moeiteloos te leggen. Velen zijn er tegenwoordig wel achter gekomen de rationele denktrant met hartekrachten aan te moeten vullen. De kanunniker Joannes Impens heeft als schrijver-leraar geen bekend zijnde op schrift gestelde observeringen nagelaten. Zijn niet te achterhalen doorzielde mijmeringen uit het toen Spaans beïnvloede Leuven leven in de sterren voort, hopelijk als verheven kroniek omtrent het worstelende aardse leven van toen. Moge zijn wijze influisteringen en de hemelse naklank van zijn meerstemmige Vlaamse kerkgezangen een zegen voor ons aardeleven zijn.
Wat ik echter niet in het midden laat en waar ik volledig op vertrouw, is dat men als resultaat van een beantwoord welgemeend gebed, ‘s morgens nooit met het verkeerde been vanuit bed de wereld instapt. De kosmos blijft de mens inspreken met goede raad. En het is vanuit de kosmos dat ik me gedurende de voorgeboortelijke tijd vast en zeker aangetrokken voelde door de uitdaging, die misschien werd ervaren onder de kanunniker Impensen, om het stramme exoterische leven op aarde met een esoterische levensinstelling te beantwoorden. Aldus versmolt waarschijnlijk op aanbeveling van mijn persoonlijke beschermengel tijdens het midden van de twintigste eeuw, mijn eeuwig levende reïncarnerende geest als zijscheut met de Impens familiestamboom

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Onderweg met Moeder Aarde Deel II: Ommuurd en ingesluisd

Gerrit Impens

‘Ommuurd en ingesluisd’ verhaalt tweeduizend jaar geschiedenis over onderwijs en wetenschap, met als geografisch centrum Zeeuws-Vlaanderen, de geboortestreek van de schrijver, met een grote cirkel er omheen. Tevens is het verhaal heel persoonlijk met ervaringen en visies op de opvoeding en het onderwijs van de betreffende auteur. Ook leden uit de familiestamboom van de auteur vinden hun plek in de historische beschrijvingen. Het begrip ‘mens’ wordt in de context van een voorgeboortelijke tijd en het leven na de dood geplaatst. De zich opeenvolgende ontwikkelingsfasen van het kind, worden op een vrijmakende manier beschreven. Het individuele levensverhaal doet de moderne strijd uit de doeken, om uit de ommuring en de insluizing van de kindertijd en jeugd te breken. Hoe bereikt de jonge mens het moment van zelfrealisatie in de tegenwoordige maatschappij? Een geëvolueerd materialistisch mensbeeld wordt beantwoord met een dynamieke idealistische visie op de zich ontwikkelende mens.
21,50
Voorkant cover

Onderweg met Moeder Aarde Deel 3 - Het vervlogen burgerschap en ambachtsleven

Gerrit Impens

Dit boekdeel eindigt met ‘De duik in de subnatuur’ als begin van de technocratie. Hierin zijn we nu verstrengeld geraakt en behoren een opwaartse sprong richting het licht te maken. De geschiedenis toont hoe de mensheid in de tentakels van het aardse denken terechtkwam. Terwijl de geldadel in opmars kwam vertoefde de ontstane arbeidersbeweging in duisternis. Een terugwaartse blik stuit op de opkomst van een wereldmacht ten koste van de burgerbeweging. We zien naties ontstaan met een centralistische machtsstructuur, de verkwanseling van de ware intenties van Europa en de in de loop der eeuwen ontstane Europese bevolkingsgroepen met hun roep naar vrijheid. Welke rol speelt het beeld van de leeuw in onze cultuur? We ontdekken dat de mensengemeenschappen evolueerden middels diverse bewustzijnsniveaus en de bovenwereld hier nog altijd een vitale rol in speelt. De mensheid beleefde zichzelf heel anders ten tijde van het Romeinse Rijk en het tribale Europa.
22,99
Voorkant cover

Onderweg met Moeder Aarde Deel 4 De gemuilkorfde Europese leeuw

Gerrit Impens

‘De gemuilkorfde Europese leeuw’ brengt de lezer vanaf de Romantiek rond 1800 tot het eind van het nazisme in 1945. We zien de hiërarchische structuur toegepast worden in de economische sfeer, wat ooit het kerkinstituut vorm gaf. De macht die de monarchen naar zich toetrokken, kwam terecht bij de industriëlen. Een nieuwe maatschappelijke top en een andere gecentraliseerde macht ontstonden met de opkomst van de eenzijdige economische mensentypes. Het historisch verhaal speelt zich af over een groot gebied van Europa en betrekt er ook de westerse invloeden bij. Een lang verborgen gebleven politiek en zakelijk streven voor werelddominantie wordt uit de doeken gedaan, en brengt een waarheidsgetrouw en tevens repulsief beeld over de tragiek van de eerste helft van de twintigste eeuw. Maar ook wetenschappelijke, vreedzame en solidaire alternatieven worden beschreven, want het donkerste materialisme werd sinds 1899 achter ons gelaten. Dit boekdeel is tevens een bewustzijnsoproep voor het heden.
22,99