Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Onderweg met Moeder Aarde
Deel 4 De gemuilkorfde Europese leeuw

Auteur

Gerrit Impens

Uitvoering
Paperback
Prijs
22 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

‘De gemuilkorfde Europese leeuw’ brengt de lezer vanaf de Romantiek rond 1800 tot het eind van het nazisme in 1945. We zien de hiërarchische structuur toegepast worden in de economische sfeer, wat ooit het kerkinstituut vorm gaf. De macht die de monarchen naar zich toetrokken, kwam terecht bij de industriëlen. Een nieuwe maatschappelijke top en een andere gecentraliseerde macht ontstonden met de opkomst van de eenzijdige economische mensentypes. Het historisch verhaal speelt zich af over een groot gebied van Europa en betrekt er ook de westerse invloeden bij. Een lang verborgen gebleven politiek en zakelijk streven voor werelddominantie wordt uit de doeken gedaan, en brengt een waarheidsgetrouw en tevens repulsief beeld over de tragiek van de eerste helft van de twintigste eeuw. Maar ook wetenschappelijke, vreedzame en solidaire alternatieven worden beschreven, want het donkerste materialisme werd sinds 1899 achter ons gelaten. Dit boekdeel is tevens een bewustzijnsoproep voor het heden.

Over de auteur

Gerrit Impens (1959) is al veertig jaar onderweg met Moeder Aarde in de ecologische landbouw en voeding in Europese landen en India. Zijn kindertijd en jeugdjaren bracht hij door in het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent. Hij is opgeleid als personeelswerker, maar wenste algauw ook zijn voeten op de aarde te hebben. Daarop liet hij zich omscholen tot ontwikkelingswerker voor de tropen, met biodynamische landbouw als zijn gereedschap. Sociaal werk en landbouw werden de twee snaren op zijn viool om te bespelen. Dat kan als je met name door het leven gaat als zorgboer.

Productinformatie

ISBN
9789464507553 / 978-94-645-0755-3
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
22-07-2022
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
268
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Tijdens het najaar van 1905 had Rudolf Steiner in Berlijn in een voordracht over de algemene politieke situatie gesproken. Het goetheanisme vormde het kiembed van een vernieuwende dynamieke levensvisie rond 1900. Met name het tweede deel van Goethes Faust gaf volgens Steiner de toon aan voor de twintigste eeuw. Het in Midden-Europa geïmporteerde sociaaldarwinisme zou volgens Steiner echter de weg banen voor nationalisme, klassen- en rassenstrijd, inclusief economische concurrentie. Steiner wees op de gedachten die heersten over wederzijdse hulp in de natuur, zoals bij de Russische zoöloog Karl Fedorovitsj Kessler (1815-1881). Aanverwante inzichten gebaseerd op de sociale ideeën omtrent wederzijdse hulp en broederschap kwamen van de Russische anarchist Pjotr Aleksejevitj Kropotkin (1842-1921).Tussen verschillende diersoorten kan een strijd om het bestaan plaatsvinden, maar als men dit gegeven met een sociaal-darwinistische interpretatie op de mens toepast, komt men tot rassenstrijd. Steiner wilde dit westerse gedachtengoed met een Midden-Europese visie beantwoorden. (*9)
De reeds enkele malen naar voren gebrachte Johann Wolfgang von Goethe had tegenover de overheersende experimentele natuurwetenschap reeds een meditatieve aanpak gesteld door het goddelijke om ons heen op te merken. Westerse theorieën en hypothesen werden op segmenten van de natuur losgelaten en verloren de organische eenheden en de daar achter liggende geestelijke krachten uit het oog. Instrumenten en werktuigen hebben een holistische visie op de wereld verbannen. De eenzijdige kijk op de mens als fysiek wezen met een daaraan toegevoegde gevoelswereld is het resultaat van de toegepaste natuurwetenschap.
Volgens Goethe 'verdampte' met de natuurwetenschap de leven schenkende geest uit de natuurrijken. Dit gedachtegoed wilde Rudolf Steiner onder de aandacht brengen om een ethische verantwoordelijkheid op te roepen. Dit was voor de moderne wereldburger volgens hem de weg naar vrijheid om de maatschappij te bevruchten met individuele initiatiefkracht. Hiermee zou het creatieve individu de ondergeschiktheid aan de groep of de gemeenschap overstijgen, die tot dan toe het individu beheerste en stuurde. Het goetheanisme en Steiners latere antroposofie boden een uitdagende leidraad om de sociale kwestie te beantwoorden.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Onderweg met Moeder Aarde Deel 1: Over vrijheid onder het kerkdak

Gerrit Impens

‘Over vrijheid onder het kerkdak’ verhaalt tweeduizend jaar geschiedenis over menselijke devotie en kerkelijke inperking. Het geografische centrum van de aan bod komende historische gebeurtenissen, wordt gevormd door de geboortestreek van de schrijver. Maar de lezer komt in de gegeven context ook terecht in verre streken. Hoe verhielden de inheemse stammen zich tot het opkomende kerkinstituut? Wat beleefden de mensen in hun innerlijk en hoe ontwikkelde zich de dogmatiek in de religie? Hoe vinden we nu een vrije verhouding tot de bovennatuur, om de materialistische cultuur van heden te transformeren? De lezer verneemt ook, hoe gedurende verscheidene eeuwen de familiestamboom van de schrijver ingebed was in de religieuze tijdslijn. Tevens is het verhaal heel persoonlijk met ervaringen en visies betreffende het geloof van de auteur.
21,50
Voorkant cover

Onderweg met Moeder Aarde Deel II: Ommuurd en ingesluisd

Gerrit Impens

‘Ommuurd en ingesluisd’ verhaalt tweeduizend jaar geschiedenis over onderwijs en wetenschap, met als geografisch centrum Zeeuws-Vlaanderen, de geboortestreek van de schrijver, met een grote cirkel er omheen. Tevens is het verhaal heel persoonlijk met ervaringen en visies op de opvoeding en het onderwijs van de betreffende auteur. Ook leden uit de familiestamboom van de auteur vinden hun plek in de historische beschrijvingen. Het begrip ‘mens’ wordt in de context van een voorgeboortelijke tijd en het leven na de dood geplaatst. De zich opeenvolgende ontwikkelingsfasen van het kind, worden op een vrijmakende manier beschreven. Het individuele levensverhaal doet de moderne strijd uit de doeken, om uit de ommuring en de insluizing van de kindertijd en jeugd te breken. Hoe bereikt de jonge mens het moment van zelfrealisatie in de tegenwoordige maatschappij? Een geëvolueerd materialistisch mensbeeld wordt beantwoord met een dynamieke idealistische visie op de zich ontwikkelende mens.
21,50
Voorkant cover

Onderweg met Moeder Aarde Deel 3 - Het vervlogen burgerschap en ambachtsleven

Gerrit Impens

Dit boekdeel eindigt met ‘De duik in de subnatuur’ als begin van de technocratie. Hierin zijn we nu verstrengeld geraakt en behoren een opwaartse sprong richting het licht te maken. De geschiedenis toont hoe de mensheid in de tentakels van het aardse denken terechtkwam. Terwijl de geldadel in opmars kwam vertoefde de ontstane arbeidersbeweging in duisternis. Een terugwaartse blik stuit op de opkomst van een wereldmacht ten koste van de burgerbeweging. We zien naties ontstaan met een centralistische machtsstructuur, de verkwanseling van de ware intenties van Europa en de in de loop der eeuwen ontstane Europese bevolkingsgroepen met hun roep naar vrijheid. Welke rol speelt het beeld van de leeuw in onze cultuur? We ontdekken dat de mensengemeenschappen evolueerden middels diverse bewustzijnsniveaus en de bovenwereld hier nog altijd een vitale rol in speelt. De mensheid beleefde zichzelf heel anders ten tijde van het Romeinse Rijk en het tribale Europa.
22,99