Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Winti Academia
Grondslagen en verdieping bij je Afro spirituele transformatie

Auteur

Kenneth Vers Babel

Uitvoering
Paperback
Prijs
22 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Vers Babel ontvouwt in Winti Academia de grondslagen en diepgang in Winti. Dit boek is een gids voor iedereen die serieus bezig is met Afro spirituele transformatie. Baba Kenneth biedt onderbouwde antwoorden op grote levensvragen. Gedreven door spirituele- en intellectuele moed, zet hij zich als een spiritual warrior in voor de bewustwording van Afro-Surinamers. Winti is de enige puur Afrikaanse religie in de Diaspora; een state of mind die leidt naar een Afro way of life. Hij wisselt scherpe Afro theologische analyses af met diepgaande reflecties op waargebeurde casuïstiek. Vers Babel demonstreert daarin de kracht van het woord van gran Gado Keduampon. In de Vraag en Antwoord sessie rekent hij af met verwarrende misconcepten en creëert helderheid door zuivering en hertaling van ingewikkelde Winti begrippen zoals ampuku, leba en kunu.

Over de auteur

Toen Vers Babel Geestelijk Verzorger werd heeft dat niet veranderd wie hij als mens was. Integendeel, dat bevestigde juist wat voor soort mens hij altijd ten diepste heeft willen zijn. Hij had reeds als maatschappelijk werker en unitmanager in de jeugdzorg en de kinderopvang, de drive om mensen in nood bij te staan. Die roeping is niet veranderd. Hij zat op christelijke scholen, bezocht elke zondag trouw de kerk en las reeds op jonge leeftijd uit het Oude Testament. Hij ging theologie studeren omdat hij naar dieperliggende antwoorden over God zocht. Er was een brandend verlangen naar steeds meer kennis over het onkenbare. Zijn affiniteit met Afrikaanse spiritualiteit ontstond vanuit de oproep van Keduampon en zijn voorouderspirits om Winti als het religieus erfgoed te rehabiliteren, verder te ontwikkelen en uit te dragen. Door zich te verdiepen in de traditionele Afrikaanse godsconcepten kon hij zich herenigen met zijn onderliggende Afrikaanse spirituele identiteit. Het is zijn missie om iedereen bewust te maken van de authentieke kracht, diepgang en schoonheid van traditionele Afrikaanse religies.

Productinformatie

ISBN
9789464311099 / 978-94-643-1109-9
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
24-12-2020
Taal
Nederlands

Kwalificaties
Afrika Suriname

Uitvoering
Paperback
Pagina's
242
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Het religieus erfgoed van de Afrikaanse voorouders omvat een overkoepelend wereldbeeld dat betrekking heeft op de schepping van het universum, de rol van de bovennatuurlijke wezens daarbij en de positie van de mens binnen de schepping. Het wordt verder gekenmerkt door de ordening van de leefgemeenschappen door moraliteitsvoorschriften en de sanctionering daarvan. Zingeving wordt geactualiseerd door nastreving van een levensdoel en een visie op leven. Welk levensdoel we ook hebben, het is altijd gericht op dienstbaarheid en verdere ontwikkeling van onze oorspronkelijke leefgemeenschap. Dood en reïncarnatie worden in dit wereldbeeld vanuit een circulair tijdsperspectief beschouwd.

Bekende Europese academici als Robert Rattray (1923) Mary Field (1937), Geoffrey Parrinder (1961) en George Williamson (1965) omschrijven de West- en Centraal Afrikaanse godsconcepten consequent als ‘religies’. In de literatuur van Afrikaanse academici en auteurs als J.B. Danquah (1968), John Mbiti (1979), Kwame Bediako (1996), en Mogobe Ramose (2017) wordt afwisselend de termen ‘religie’ of ‘spiritualiteit’ daarvoor gebruikt. Winti is de Afro-Surinaamse reflectie op de samensmelting van de verschillende West- en Centraal Afrikaanse godsconcepten. Het is niet óf spiritualiteit óf religie, maar zowel het een als het ander. Winti is de weergave van een overkoepelend en overstijgend Afrikaans wereldbeeld, dat zowel van invloed is op het leven van het individu, als de organisatie en ontwikkeling van zijn leefgemeenschap. Bij de bewuste beleving van Winti speelt het een doorslaggevende rol in de spirituele transformatie van Afro-Surinamers. Winti is een state of mind, een manier van denken, het is de weergave van een Afro mentaliteit en gemoedstoestand. Je bent spiritueel in balans als je jezelf openstelt voor de signalen van je akra en dyodyo en ook daarnaar handelt.
Het is in onze huidige informatiemaatschappij noodzakelijk dat je over de juiste informatie beschikt, daarover strategisch communiceert en acties onderneemt. Deze zijn de belangrijkste vaardigheden waarmee jij je Afro spirituele transformatie kunt realiseren. Om je behoeften te kunnen bevredigen is het hebben van een bepaald niveau van spirituele kennis daarom onontbeerlijk. Intuïtieve kennis is de beschikbare godskennis in je akra. Onder natuurlijke kennis verstaan de Bantu voorouders de kennis die de krachten van de gewone mens niet te boven gaat. Kennis wordt buitennatuurlijk genoemd als deze het menselijk verstand te boven gaat, zonder dat het de kennis van alle geschapen verstand overtreft. Bovennatuurlijk is vanuit deze opvatting de kennis die de kracht van alle geschapen verstand te boven gaat. Dat is de essentie van Winti.

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Keduampon, Onvolprezen God in Winti religie Onderdrukte Afro-religieuze identiteit in een gesluierd monotheïsme

Kenneth Vers Babel

3 reviews
Winti werd door de indoctrinatie van de christelijke missionarissen in Afrika en het koloniaal bewind in Suriname als afgoderij afgewezen. Afro- Surinamers zoeken God daarom in de kerk, niet binnen het Winti geloof. Op zoek naar God in Winti verbindt Vers Babel kenmerken uit traditionele West Afrikaanse godsconcepten met de Winti kosmologie en de Winti handelingspraktijk. Hij benoemt enkele hardnekkige misconcepties in Winti en biedt contemporaine theologisch onderbouwde uitleg. Als aanvulling op de curatieve Winti therapie introduceert hij een methodiek van preventieve Winti geestelijke verzorging die is gericht op spirituele groei.
22,50
Voorkant cover

Activeer je Afro Spirit Ontvlam, accelereer & ga hard!

Kenneth Vers Babel

1 reviews
Activeer je Afro Spirit biedt jongeren, millennials en ouderen, houvast en diepgang in hun Afro spirituele ontwikkeling. De koloniale brainwashing en christelijke mentale slavernij, worden in dit boek vakkundig ontmaskerd. Vers Babel geeft zowel theologische, als praktische uitleg over persoonlijke rituelen en gebeden waarmee jij je Afro Spirit activeert. Door het nieuw ontwikkeld begrippenkader kan Winti op elk niveau uitgedragen worden. Je vindt in dit boek originele, nieuw ontwikkelde, effectieve oplossingsmodellen voor kunu en andere magische ziekten. Baba KVB geeft onderbouwde antwoorden op de ultieme levensvragen, over goed en kwaad en hoe een zinvol bestaan te leiden dat is verankerd in traditioneel Afrikaanse godsconcepten en levensfilosofieën. Iedereen kan ontvlammen, accelereren, hard gaan en het met Keduampon afgesproken levensdoel bereiken.
22,99