Opvattingen over kinderen

Ben Daeter

Category: Psychology and personal development

€ 20,75
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Visies op kinderen, opvoeding en onderwijs veranderen in de loop der tijd. Daarbij spelen allerlei nieuwe ontwikkelingen een grote rol. Het gevaar is aanwezig dat we nauwelijks nog aandacht hebben voor de opvattingen van grote denkers uit het verleden. Om eenzijdigheid te voorkomen wordt in dit boek een link gelegd tussen heden en verleden om te kunnen komen tot zo evenwichtig mogelijke opvattingen over kinderen, opvoeding en onderwijs. Via talrijke discussievragen voor ouders en leerkrachten kan iedereen zelf, in het belang van het kind, tot een dergelijk gewenst evenwicht komen.

From the book

Regelmatig moeten visies op opvoeding en onderwijs bijgesteld worden. Dat geldt zeker in onze tijd, want we leven in een sterke veranderde en veranderende wereld. Visies kunnen beïnvloed worden door nieuwe wetenschappelijke inzichten en door nieuwe mogelijkheden en eisen van een samenleving. Bij al die invloeden zou er ook veel meer aandacht moeten zijn en blijven voor de grote denkers uit het verleden. Hun opvattingen kunnen, naast de vele andere, nog steeds van grote waarde zijn.
Het is de bedoeling van dit boek met name voor deze opvoedkundige en onderwijskundige pioniers aandacht te vragen. De vraag is wat zij kunnen betekenen voor onze huidige opvattingen over kinderen, opvoeding en onderwijs.
De geschiedenis van opvoeding en onderwijs is erg interessant. Als je je ermee bezighoudt, kom je ook de meest vreemde zaken tegen. Maar we zouden de geschiedenis van opvoeding en onderwijs tekort doen als we alleen maar aandacht zouden hebben voor dit soort zaken. Denkers en pedagogen uit het verleden hebben ook zeer waardevolle opvattingen gelanceerd die nu nog van grote betekenis kunnen zijn. Quintilianus stelde al dat we geen grote klassen moeten willen en dat we individuele gaven van het kind moeten ontdekken en willen helpen te ontwikkelen. En Pestalozzi stelde dat als de aangeboren kinderlijke vermogens tot ontwikkeling worden gebracht, dit kan leiden tot een verbetering van de maatschappij. In onze tijd is wellicht ook heel actueel wat Freinet zei, namelijk dat leerlingen eerbied moeten hebben voor de leerkracht en dat dat zelfs een eerste voorwaarde voor onderwijsvernieuwing is.
Het is te hopen dat dit soort waardevolle opvattingen uit het verleden, samen met allerlei huidige opvattingen, gevoed ook vanuit andere bronnen, ertoe bijdragen om onze meningen over kinderen, opvoeding en onderwijs in het belang van het kind zonodig bij te stellen. 

About the author

"Jarenlang ben ik werkzaam geweest in allerlei vormen van onderwijs in verschillende milieus. Veel belangstelling had ik steeds voor opvattingen van ouders en leerkrachten over kinderen, opvoeding en onderwijs. Het viel me op dat men vaak wel openstond voor allerlei nieuwe opvattingen, maar dat men nogal eens geneigd is om die van grote denkers uit het verleden te negeren. Via dit boek probeer ik een evenwicht te bevorderen via honderden disccusievragen voor ouders en leerkrachten."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Opvattingen over kinderen

Author:

Ben Daeter

Category:

Psychology and personal development

Number of pages:

262

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

11-12-2015

ISBN:

978-94-022-2249-4 / 9789402222494

Price:

€ 20,75

Language

Dutch