Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Waarom slimmer dan je vriendjes?

Auteur

Ben Daeter

Uitvoering
Paperback
Reviews
5,0 / 5 (1 reviews )
Prijs
21 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Slimme kinderen zijn in. Tegelijk bestaan er veel misverstanden over, zoals over de oorzaken van slimheid. Er zijn nog geen boeken waarin allerlei oorzaken overzichtelijk bij elkaar zijn geplaatst. In dit boek gebeurt dat wel. Hoe moet je omgaan met deze kinderen; hoe moet het onderwijs voor ze er uitzien; hoe kunnen we de vele digitale middelen en sociale media aanwenden om deze kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden; hoe dienen deze kinderen opgevoed te worden? Dit boek geeft daartoe allerlei nuttige suggesties. Iedere Pabostudent en leerkracht basisonderwijs dient hiervan op de hoogte te zijn.

Een onmisbaar boek voor iedere Pabostudent
en leerkracht basisonderwijs.

Over de auteur

"Ik ben werkzaam geweest in nagenoeg alle vormen van onderwijs, van basisschool tot en met de Pabo. Altijd al heb ik over onderwijskundige onderwerpen geschreven. Ik ben me gaan toeleggen op het onderwerp hoogbegaafdheid. Als belangrijkste boeken op dit gebied mag ik noemen: Hoogbegaafde kinderen. Leonardo onderwijs. Recht van het kind. Uitdaging voor ons (Aspekt, 2012); Hoogbegaafde kinderen met stoornissen (van Gorcum, 2013); Slimmer dan je ouders (Van Gorcum, 2014)."

Productinformatie

ISBN
9789402206319 / 978-94-022-0631-9
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
21-03-2014
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
196
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Er zijn voor- en tegenstanders van het gebruik van internet en sociale media in het onderwijs. De grote vraag is of internet van nut kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen en ze kan voorbereiden op de toekomst. Er worden sterke argumenten aangehaald om kinderen verantwoord met dit medium te laten omgaan. Er zijn argumenten aan te voeren dat kinderen door internet (daaronder ook begrepen smartphone, YouTube en digitale spelletjes) juist slimmer worden en ook beter op de toekomst voorbereid worden. Er wordt nader ingegaan op de uitdaging om een digitale kloof tussen ouders en kinderen op te heffen en te komen tot een verantwoord, evenwichtig gebruikmaken van de digitale wereld. We moeten er voor waken niet door te slaan in die digitale wereld en allerlei informatie niet meer zelfstandig verwerven en geen leerproces creëren waarbij de mens nauwelijks nog een rol speelt.
Als het waar zou zijn dat kinderen slimmer worden door de digitale wereld, dan kan het zijn dat sommige kinderen die op een goede manier gebruikmaken van de digitale wereld slimmer uitgroeien dan kinderen die dat niet doen.

Reviews

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

door Deef janssen op 23-03-2014
Een uitstekend boek.

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Onderwijs aan hoogbegaafden

Ben Daeter

Spil voor onderwijsvernieuwing
Hoe kan onderwijs aan hoogbegaafden van betekenis zijn voor een onderwijsvernieuwing van de gehele school? Meer dan veertig deskundigen, zoals leerkrachten basisonderwijs, ECHA-specialisten, begeleiders van hoogbegaafde kinderen, geven hun visie op deze vraag. Er wordt een pleidooi gehouden om onderwijsvernieuwing niet van bovenaf te leiden, maar intern te laten plaatsvinden: leerkrachten die onderling met elkaar in overleg gaan om na te gaan hoe waardevolle elementen van het hoogbegaafdenonderwijs voor de gehele school benut zouden kunnen worden. Daardoor is het een een zeer praktisch boek geworden voor allen die onderwijsvernieuwing noodzakelijk vinden.

22,50
Voorkant cover

Opvattingen over kinderen

Ben Daeter

Visies op kinderen, opvoeding en onderwijs veranderen in de loop der tijd. Daarbij spelen allerlei nieuwe ontwikkelingen een grote rol. Het gevaar is aanwezig dat we nauwelijks nog aandacht hebben voor de opvattingen van grote denkers uit het verleden. Om eenzijdigheid te voorkomen wordt in dit boek een link gelegd tussen heden en verleden om te kunnen komen tot zo evenwichtig mogelijke opvattingen over kinderen, opvoeding en onderwijs. Via talrijke discussievragen voor ouders en leerkrachten kan iedereen zelf, in het belang van het kind, tot een dergelijk gewenst evenwicht komen.
24,50
Voorkant cover

Competentiebevordering voor de Toekomst Noodzakelijke skills voor jongeren voor de komende samenleving

Ben Daeter

We leven momenteel in een zich sterk ontwikkelende samenleving met grote invloed van de kunstmatige intelligentie. Jongeren lopen het gevaar overruled te worden en dat hun privacy wordt aangetast. In deze publicatie worden suggesties gegeven hoe zij door middel van diverse 21ste-eeuwse vaardigheden dit alles toch de baas kunnen blijven. Maar het gaat niet alleen om zich te kunnen handhaven in de huidige samenleving, maar ook om jongeren te begeleiden tot vernieuwers van een nieuwe samenleving. Daarbij kan ook gebruikgemaakt worden van die 21ste-eeuwse skills. Deze publicatie, met veel aandacht voor die kunstmatige intelligentie en Design Thinking, biedt vele handvatten om beide doelstellingen te kunnen bereiken. Onmisbaar voor (aanstaande) leerkrachten, opvoeders, begeleiders en ook ouders. Blijf beheersen. Ga vernieuwen.

20,50