Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Onderwijs aan hoogbegaafden

Auteur

Ben Daeter

Uitvoering
Paperback
Prijs
22 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Spil voor onderwijsvernieuwing
Hoe kan onderwijs aan hoogbegaafden van betekenis zijn voor een onderwijsvernieuwing van de gehele school? Meer dan veertig deskundigen, zoals leerkrachten basisonderwijs, ECHA-specialisten, begeleiders van hoogbegaafde kinderen, geven hun visie op deze vraag. Er wordt een pleidooi gehouden om onderwijsvernieuwing niet van bovenaf te leiden, maar intern te laten plaatsvinden: leerkrachten die onderling met elkaar in overleg gaan om na te gaan hoe waardevolle elementen van het hoogbegaafdenonderwijs voor de gehele school benut zouden kunnen worden. Daardoor is het een een zeer praktisch boek geworden voor allen die onderwijsvernieuwing noodzakelijk vinden.

Over de auteur

"Ik ben in nagenoeg alle vormen van onderwijs werkzaam geweest. Bij iedere vorm kwam de wens tot onderwijsvernieuwing aan de orde. Tegelijkertijd heb ik me zeer verdiept in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. In maart 2014 verscheen 'Waarom slimmer dan je vriendjes?' bij Boekscout. In mijn nieuwe boek heb ik daartussen een relatie gelegd en de vraag gesteld in hoeverre het onderwijs aan hoogbegaafden van betekenis kan zijn voor de zo gewenste onderwijsvernieuwing."

Productinformatie

ISBN
9789402213768 / 978-94-022-1376-8
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
19-12-2014
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
240
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Op veel scholen wordt op verschillende manieren gestalte gegeven aan onderwijs voor hoogbegaafden. Terecht kan de vraag gesteld worden of veel van het onderwijs aan hoogbegaafden ook benut zou kunnen worden voor de reguliere groepen van een school. Kan het onderwijs voor hoogbegaafden daarbij een spilfunctie vervullen?

Een bijkomend effect kan dan zijn dat alleen al om deze reden er een behoefte ontstaat om aan alle basisscholen groepen te vormen voor hoogbegaafden. Zij zouden immers van betekenis voor de gehele school kunnen zijn. Sinds 2014 worden er extra financiën voor excellent onderwijs beschikbaar gesteld. Dit kan ten goede komen aan hoogbegaafde leerlingen, maar dit kan ook van nut zijn voor een gehele school.
Tevens kan er meer waardering en acceptatie van hoogbegaafden plaatsvinden vanwege de betekenis van juist het hoogbegaafdenonderwijs voor de gehele school.
Bij een dergelijke ontwikkeling kan er sprake zijn van een onderwijsvernieuwing van binnenuit, vanuit het team zelf en niet zo zeer van bovenaf opgelegd. De motivatie om in de school te vernieuwen zou er wel eens groter door kunnen worden. Een team vernieuwt dan niet omdat het ‘moet’, maar omdat men dat zelf ‘wenst’.
De vraag is over welke thema’s teamleden met elkaar zouden moeten overleggen als het gaat om een onderwijsvernieuwing vanuit het hoogbegaafdenonderwijs ten gunste van de gehele school. Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben meer dan veertig ‘deskundigen’ hiervoor suggesties gegeven.

Een en ander leidt tot de drie hoofdthema’s van dit boek:

  • Deel 1: Onderwijsvernieuwing.
  • Deel 2: Elementen voor onderwijsvernieuwing vanuit het hoogbegaafdenonderwijs.
  • Deel 3: Suggesties voor gespreksonderwerpen voor teamoverleg van basisschoolleerkrachten, voor studiedagen, conferenties en ouderavonden. Deze publicatie kan leiden tot een verdere verbreding en verdieping van het hoogbegaafdenonderwijs en leiden tot het inzicht dat met name dit onderwijs een bijdrage kan leveren aan de vernieuwing van het onderwijs.

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Waarom slimmer dan je vriendjes?

Ben Daeter

1 reviews
Slimme kinderen zijn in. Tegelijk bestaan er veel misverstanden over, zoals over de oorzaken van slimheid. Er zijn nog geen boeken waarin allerlei oorzaken overzichtelijk bij elkaar zijn geplaatst. In dit boek gebeurt dat wel. Hoe moet je omgaan met deze kinderen; hoe moet het onderwijs voor ze er uitzien; hoe kunnen we de vele digitale middelen en sociale media aanwenden om deze kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden; hoe dienen deze kinderen opgevoed te worden? Dit boek geeft daartoe allerlei nuttige suggesties. Iedere Pabostudent en leerkracht basisonderwijs dient hiervan op de hoogte te zijn.

Een onmisbaar boek voor iedere Pabostudent
en leerkracht basisonderwijs.
21,50
Voorkant cover

Opvattingen over kinderen

Ben Daeter

Visies op kinderen, opvoeding en onderwijs veranderen in de loop der tijd. Daarbij spelen allerlei nieuwe ontwikkelingen een grote rol. Het gevaar is aanwezig dat we nauwelijks nog aandacht hebben voor de opvattingen van grote denkers uit het verleden. Om eenzijdigheid te voorkomen wordt in dit boek een link gelegd tussen heden en verleden om te kunnen komen tot zo evenwichtig mogelijke opvattingen over kinderen, opvoeding en onderwijs. Via talrijke discussievragen voor ouders en leerkrachten kan iedereen zelf, in het belang van het kind, tot een dergelijk gewenst evenwicht komen.
24,50
Voorkant cover

Competentiebevordering voor de Toekomst Noodzakelijke skills voor jongeren voor de komende samenleving

Ben Daeter

We leven momenteel in een zich sterk ontwikkelende samenleving met grote invloed van de kunstmatige intelligentie. Jongeren lopen het gevaar overruled te worden en dat hun privacy wordt aangetast. In deze publicatie worden suggesties gegeven hoe zij door middel van diverse 21ste-eeuwse vaardigheden dit alles toch de baas kunnen blijven. Maar het gaat niet alleen om zich te kunnen handhaven in de huidige samenleving, maar ook om jongeren te begeleiden tot vernieuwers van een nieuwe samenleving. Daarbij kan ook gebruikgemaakt worden van die 21ste-eeuwse skills. Deze publicatie, met veel aandacht voor die kunstmatige intelligentie en Design Thinking, biedt vele handvatten om beide doelstellingen te kunnen bereiken. Onmisbaar voor (aanstaande) leerkrachten, opvoeders, begeleiders en ook ouders. Blijf beheersen. Ga vernieuwen.

20,50