Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

De Guanchen, de oerbevolking van de Canarische Eilanden
Deel 1: Herkomst en Eigenheid van de Guanchen

Auteur

Jean-Marie Baetens

Uitvoering
Paperback
Prijs
23 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Toen de Spanjaarden op het einde van de vijftiende eeuw op de Canarische Eilanden aankwamen vonden ze daar vreemde omstandigheden en mensen (door de Spanjaarden Guanchen genoemd) die nog in het Stenen Tijdperk leefden. De Spanjaarden stelden ook vast dat er geen onderlinge communicatie tussen de eilanden was en er hiervan blijkbaar ook nooit sprake was geweest, ook al liggen de eilanden in elkaars zicht. Ze stelden ook vast dat geen van de eilandbewoners, die voornamelijk veehoeders en boeren waren, enige kennis had over navigatie op de oceanen. Dus, als deze inboorlingen geen zeelui waren en ze dit blijkbaar nooit waren geweest, hoe kwamen ze dan op deze eilanden terecht?

Over de auteur

Na een succesvolle carrière in de chemische industrie reisde de auteur na zijn pensionering regelmatig naar de Canarische Eilanden. Via een plaatselijke gids vernam hij dat deze eilanden bij de ontdekking ervan door de Spanjaarden bevolkt waren door een vredelievende beschaving van voornamelijk herders. Ze leefden in de vijftiende eeuw nog in het Stenen Tijdperk na meer dan tweeduizend jaar geïsoleerd te zijn gebleven van de rest van de wereld. In dit boek neemt de auteur u mee op zijn zoektocht naar de herkomst, de cultuur en levenswijze van deze vergeten beschaving die door de veroveraars grotendeels werd uitgeroeid.

Productinformatie

ISBN
9789463897648 / 978-94-638-9764-8
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
15-11-2019
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
272
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Ja

Inkijk

Er zijn veel theorieën over deze mysterieuze mensen en hun oorsprong, inclusief het idee dat de Romeinen hen in de eerste eeuw voor Christus, vanuit Noord-Afrika, als straf voor hun opstandigheid tegen het Romeinse Rijk, naar het eiland deporteerden en hen daar in de steek lieten. Ook is bekend dat ze een soort van piramiden hebben gebouwd en dat ze hun doden mummificeerden. Daar sproten dan weer nieuwe theorieën uit voort, die hen linkt aan vroegere beschavingen zoals de Feniciërs uit 1200 tot 1000 voor Christus. De laatste archeologische studies geven aan dat de eilanden al in de tiende eeuw voor Christus bewoond werden, hoewel er in werkelijkheid alleen het bewijs is van een Fenicische nederzetting voor de productie van Tyrisch purper, waarvan overblijfselen werden gevonden in Teguise, op het eiland Lanzarote. Ook werden er in de archeologische zone van de Grot van de Guanchen van Icod de los Vinos, op het eiland Tenerife, bewijzen gevonden van een echte inheemse nederzetting uit de zesde eeuw voor Christus.

Wat voor soort cultuur en beschaving hadden de Guanchen?
Als ze bij de komst van de Spanjaarden op het einde van de veertiende eeuw nog steeds in het Stenen Tijdperk leefden, bleven ze hoe dan ook zo’n 1500 tot 2500 jaar in volledige isolatie leven, totaal afgesloten van alle ontwikkelingen die rondom hen in de rest van de wereld gebeurden.

Geïntrigeerd ging ik op internet op zoek naar antwoorden en ik werd meer en meer gefascineerd door het vraagstuk. Ik begon er ook verschillende boeken over te lezen en vond algauw dat de nieuwste theorieën over het fenomeen van de Guanchen tamelijk recent zijn, daar het werkelijk onderzoek naar deze vergane cultuur slechts vanaf het einde van de twintigste eeuw in een echte stroomversnelling is gekomen. De meeste recente publicaties zijn dan ook in het Spaans, een taal die ik nauwelijks beheers, zodat ik dikwijls mijn toevlucht moest nemen tot Google vertalingen en dan conclusies moest trekken uit de context van deze, laten we zeggen, minstens mank te noemen vertalingen.

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

De Guanchen, de oerbevolking van de Canarische eilanden Deel 2: De ondergang van de Guanchen-beschaving

Jean-Marie Baetens

De verovering van de Canarische Eilanden vond plaats tussen 1402 en 1496. De verovering duurde bijna een eeuw, en mogelijk zou het langer hebben geduurd als de Guanchen niet waren getroffen door een vreemde epidemische ziekte, de ‘Guanche slaperigheid’ of de ‘Modorra’, die velen van hen het leven zou kosten. De verovering van de Canarische Eilanden kan aanzien worden als een algemene repetitie voor de talrijke gruwelijkheden, die de veroveraars nadien toepasten tijdens de verovering van de Nieuwe Wereld nadat Columbus in 1492 Amerika ontdekte. De verovering van de Canarische eilanden moet ook beschouwd worden als een eerste vingeroefening voor de latere vorming van Europese koloniën in Amerika, Afrika en Australië. Op al die plaatsen hebben de Europeanen de originele bevolking onderworpen en hele beschavingsvormen geëuropeaniseerd. Als gevolg hiervan zouden er in de periode die hierop volgde tientallen miljoenen autochtonen over de hele wereld sterven.
23,99
Voorkant cover

De Guanchen: De oerbevolking van de Canarische Eilanden Deel 3: Mondelinge Overlevering

Jean-Marie Baetens

Er bestaan tal van legenden op de Canarische Eilanden, uit perioden voor de verovering van de eilanden, uit de periode van de verovering zelf en uit de periode na de verovering. Ze werden mondeling van de ene op de andere generatie overgeleverd en bleven zo door de eeuwen heen bewaard. Waarschijnlijk zijn veel originele details van deze verhalen allengs verloren gegaan en werden er in de loop der tijden dan weer andere details aan toegevoegd. Maar de oorsprong van elk van die legenden moet toch gebaseerd zijn geweest op situaties en gedragsregels, die de oude bewoners van de Canarische Eilanden belangrijk genoeg moeten hebben gevonden om ze aan hun nakomelingen te vertellen. Ze moeten dan ook een kern van waarheid bezitten en kunnen op die manier een globaal beeld geven van de cultuur, de overtuigingen, de mythologie en de geplogenheden van de Guanchenbeschaving. Daar deze verhalen evenwel hoofdzakelijk door de preutse christelijke kroniekschrijvers van de Spaanse veroveraars op papier werden gezet, werden ze hoogst waarschijnlijk ook hier en daar volgens de morele normen en waarden van die veroveraars aangepast en gewijzigd.

22,99
Voorkant cover

De Feniciërs Een ondergewaardeerde beschaving

Jean-Marie Baetens

Door de schaars beschikbare documentatiebronnen en het vrijwel volledige verlies van de Fenicische literatuur, dat vermoedelijk op vergankelijke papyrusrollen werd neergeschreven, is de Fenicische beschaving lang tijd onderbelicht gebleven. De bijdragen van de Feniciërs en andere niet-Europese beschavingen aan de opbouw van onze huidige Westerse beschaving hebben te lang in de schaduw gestaan van de zo geroemde klassieke Griekse beschaving. Recent archeologisch onderzoek, sinds het einde van de vorige eeuw, leidde echter tot nieuwe inzichten, waaruit blijkt dat de klassieke Griekse beschaving in belangrijke mate kon teren en voortbouwen op eerdere verwezenlijkingen, die voornamelijk door de Feniciërs in en rond de Middellandse Zee werden geïntroduceerd en verspreid.
24,50