Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

De Guanchen: De oerbevolking van de Canarische Eilanden
Deel 3: Mondelinge Overlevering

Auteur

Jean-Marie Baetens

Uitvoering
Paperback
Prijs
22 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Er bestaan tal van legenden op de Canarische Eilanden, uit perioden voor de verovering van de eilanden, uit de periode van de verovering zelf en uit de periode na de verovering. Ze werden mondeling van de ene op de andere generatie overgeleverd en bleven zo door de eeuwen heen bewaard. Waarschijnlijk zijn veel originele details van deze verhalen allengs verloren gegaan en werden er in de loop der tijden dan weer andere details aan toegevoegd. Maar de oorsprong van elk van die legenden moet toch gebaseerd zijn geweest op situaties en gedragsregels, die de oude bewoners van de Canarische Eilanden belangrijk genoeg moeten hebben gevonden om ze aan hun nakomelingen te vertellen. Ze moeten dan ook een kern van waarheid bezitten en kunnen op die manier een globaal beeld geven van de cultuur, de overtuigingen, de mythologie en de geplogenheden van de Guanchenbeschaving. Daar deze verhalen evenwel hoofdzakelijk door de preutse christelijke kroniekschrijvers van de Spaanse veroveraars op papier werden gezet, werden ze hoogst waarschijnlijk ook hier en daar volgens de morele normen en waarden van die veroveraars aangepast en gewijzigd.

Over de auteur

Na een succesvolle carrière in de chemische industrie ontwikkelde de auteur tijdens zijn pensionering een speciale interesse voor de Canarische Eilanden. In het eerste deel van dit boek (Herkomst en Eigenheid van de Guanchen) heeft de auteur u nader kennis laten maken met de samenleving en de cultuur van de oorspronkelijke
bewoners van deze eilanden. In het tweede deel (De Ondergang van de Guanchen-bevolking) legde hij op een methodische en analytische wijze uiteen hoe deze beschaving in de vijftiende eeuw uiteindelijk op een bloedige wijze ten onder is gegaan. Met dit derde deel rondt hij zijn trilogie af. Niet alleen is dit laatste deel een verzameling van tal van hun legenden, maar het laat ook zien hoe deze mondelinge overleveringen de vroegere gedragsregels en cultuur van de Guanchen in zich dragen en hoe ze dikwijls beïnvloed zijn geweest door de Spaanse kolonialisten.

Productinformatie

ISBN
9789464314144 / 978-94-643-1414-4
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
14-05-2021
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
202
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Tot het midden van de twintigste eeuw werd de theorie, dat Atlantis echt bestaan had, nog steeds verdedigd door sommige auteurs. Er werd beweerd dat de Canarische Eilanden overblijfselen waren van het continent van Atlantis en dat de Guanchen de oude inwoners van Atlantis waren. Men poneerde dat de eilanden de overgebleven toppen waren van de bergen van Atlantis, het grote verzonken continent waarover Plato in de vierde eeuw voor Christus sprak in zijn dialogen Timaios en Critias. Tijdens de zestiende en zeventiende eeuw werd Atlantis zelfs op landkaarten uit die tijd door sommigen gesitueerd op de Canarische Eilanden
door anderen op de Azoren. Veel mensen geloofden dat het verhaal van Plato over Atlantis wel eens een kern van waarheid kon bevatten. Plato beweerde het verhaal oorspronkelijk gehoord te hebben van familieleden, die het meer dan honderd jaar voordien hadden gehoord van de Atheense dichter Solon, tevens de eerste beroemde politicus van Athene. Solon zelf zou het verhaal gehoord hebben tijdens zijn verblijf in Egypte in het jaar 565 voor Christus.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

De Guanchen, de oerbevolking van de Canarische Eilanden Deel 1: Herkomst en Eigenheid van de Guanchen

Jean-Marie Baetens

Toen de Spanjaarden op het einde van de vijftiende eeuw op de Canarische Eilanden aankwamen vonden ze daar vreemde omstandigheden en mensen (door de Spanjaarden Guanchen genoemd) die nog in het Stenen Tijdperk leefden. De Spanjaarden stelden ook vast dat er geen onderlinge communicatie tussen de eilanden was en er hiervan blijkbaar ook nooit sprake was geweest, ook al liggen de eilanden in elkaars zicht. Ze stelden ook vast dat geen van de eilandbewoners, die voornamelijk veehoeders en boeren waren, enige kennis had over navigatie op de oceanen. Dus, als deze inboorlingen geen zeelui waren en ze dit blijkbaar nooit waren geweest, hoe kwamen ze dan op deze eilanden terecht?
23,99
Voorkant cover

De Guanchen, de oerbevolking van de Canarische eilanden Deel 2: De ondergang van de Guanchen-beschaving

Jean-Marie Baetens

De verovering van de Canarische Eilanden vond plaats tussen 1402 en 1496. De verovering duurde bijna een eeuw, en mogelijk zou het langer hebben geduurd als de Guanchen niet waren getroffen door een vreemde epidemische ziekte, de ‘Guanche slaperigheid’ of de ‘Modorra’, die velen van hen het leven zou kosten. De verovering van de Canarische Eilanden kan aanzien worden als een algemene repetitie voor de talrijke gruwelijkheden, die de veroveraars nadien toepasten tijdens de verovering van de Nieuwe Wereld nadat Columbus in 1492 Amerika ontdekte. De verovering van de Canarische eilanden moet ook beschouwd worden als een eerste vingeroefening voor de latere vorming van Europese koloniën in Amerika, Afrika en Australië. Op al die plaatsen hebben de Europeanen de originele bevolking onderworpen en hele beschavingsvormen geëuropeaniseerd. Als gevolg hiervan zouden er in de periode die hierop volgde tientallen miljoenen autochtonen over de hele wereld sterven.
23,99
Voorkant cover

De Feniciërs Een ondergewaardeerde beschaving

Jean-Marie Baetens

Door de schaars beschikbare documentatiebronnen en het vrijwel volledige verlies van de Fenicische literatuur, dat vermoedelijk op vergankelijke papyrusrollen werd neergeschreven, is de Fenicische beschaving lang tijd onderbelicht gebleven. De bijdragen van de Feniciërs en andere niet-Europese beschavingen aan de opbouw van onze huidige Westerse beschaving hebben te lang in de schaduw gestaan van de zo geroemde klassieke Griekse beschaving. Recent archeologisch onderzoek, sinds het einde van de vorige eeuw, leidde echter tot nieuwe inzichten, waaruit blijkt dat de klassieke Griekse beschaving in belangrijke mate kon teren en voortbouwen op eerdere verwezenlijkingen, die voornamelijk door de Feniciërs in en rond de Middellandse Zee werden geïntroduceerd en verspreid.
24,50