Wie is Hij, dat ik in Hem geloven mag - Gedachten over het geloof, de opstanding en de Opgestane

Wim van der Knaap

Category: Religion

€ 20,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Dit boek bevat gedachten over de wereldgeschiedenis, waar de Bijbel ‘iets’ over te zeggen heeft. Het wereldgebeuren in een ander ‘licht’. Achtergronden van onder andere de aartsvaders geven een andere kijk op de dingen. Twintig afzonderlijke hoofdstukken, welke los van elkaar het grote levensgeheim in beeld trachten te brengen. Wim van der Knaap heeft zich ingeleefd in de hoofdpersonen en was als het ware op het schrijfmoment één met hen en ontdekte wie zij waren. De emoties die hierbij vrijkwamen, hebben hem niet onberoerd gelaten. In dit boek probeert hij u als lezer hierin mee te nemen, naar een leven dat niet eindigt in het eeuwige niets.

From the book

De Stoïcijnse en Epicureïsche wijsgeren, de denkers over het verkrijgen van het hoogste goed en genot, de denkers van de ongestoorde vrijheid, de denkers van het onbekommerde leven, zijn onmachtig om tot de hoogte van de prediking van Paulus te stijgen. Want hoe zouden zij dat kunnen? Wat in het geloof ten deel valt is anders, meer, rijker, hoger en dieper dan alles wat de wereld en haar wijsgeren ons in haar edelste uitingen kunnen geven. Ik noem de genade en schuldvergeving; de gerechtigheid waarmee wij bekleed worden; de vrede die Christus in onze ziel als Vredevorst gebiedt; de wandel op de eeuwige weg waartoe Hij ons levenslang vasthoudt en bekwaamt; de vertroosting in onze ziel; de zeer stille wateren waarlangs Hij ons zachtjes leidt en de wegneming van de angst voor dood en graf. En het wonderlijke van dit geloof is dat geen mens ons dit kan openbaren. Ook de rede is onmachtig om dit werk te doen en Paulus kon dit dus ook niet.
Hij was alleen een dienstknecht van zijn Meester om Hem als Levensvorst te verkondigen en de weg te wijzen naar de waarheid van God de Vader. Het geloof zelf geschiedt door het wonder van de openbaring in ons, dat ons door Woord en Geest overtuigt dat de ere Gods is in Jezus, de grote Zoon van David. Deze overgave aan Hem is enkel en alleen Gods’ werk, niet alleen voor koningen, raadsheren en vissers, maar ook voor de kinderen en zuigelingen, tot eer en verheerlijking van zijn Naam.

Dyonisius en enkele anderen met hem, waaronder Damaris, kwamen tot het geloof.
De dood werd hun een toegang tot het leven en hun rouwklederen werden vreugdeklederen.
Dit nu is de hoogste volmaaktheid als het geloof een aanschouwen wordt en de mens zijn eeuwige leven verkrijgt als loon, als de prijs voor het zaligmakende geloof.

About the author

Wim van der Knaap woont met zijn vrouw in Voorburg, heeft drie kinderen en zes kleinkinderen en was zelfstandig makelaar-taxateur. Dit boek is een weerslag van gedachten welke in de loop der jaren door hem zijn heengegaan en waarvan hij besloot om een gedeelte daarvan op te schrijven. Het geloof heeft een grote plaats in zijn leven en na zijn pensionering had hij de tijd om een aantal van deze gedachten aan het papier toe te vertrouwen.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Wie is Hij, dat ik in Hem geloven mag - Gedachten over het geloof, de opstanding en de Opgestane

Author:

Wim van der Knaap

Category:

Religion

Number of pages:

176

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback A5

Release date:

28-10-2016

ISBN:

978-94-0223-051-2 / 9789402230512

Price:

€ 20,49

Language

Dutch