Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Solidaire Economie

Auteur

Prof. Dr Nic Douben

Uitvoering
Paperback
Prijs
19 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

In de laatste kwarteeuw is in de westerse wereld de marktwerking in de economie gaan overheersen. Het vrije kapitalisme heeft hierdoor de solidariteit tussen landen, groepen en personen sterk teruggedrongen. Geld heeft de primaire functie van ruilmiddel in de reële economie wel behouden, maar op de financiële markten wordt er wereldwijd mee gespeculeerd. De draagkracht van de aarde is uit het oog verloren en inkomenszekerheid, door middel van arbeid, staat op de tocht. Globalisering en robotisering maken de introductie van een basisinkomen steeds meer wenselijk. Solidaire Economie stelt de noodzakelijke herijking van het kapitalisme voor een breed publiek aan de orde.

Over de auteur

"Ruim veertig jaar heb ik aan verschillende universiteiten in Nederland generaties van studenten kennis laten maken met aspecten van de economie. Daarnaast ben ik als beleidsadviseur en toezichthouder bij ondernemingen en instellingen betrokken geweest. De functionering van maatschappij en economie houden mij nog steeds bezig. Ik pleit dan ook voor een kritisch volgen van ontwikkelingen die ons economische stelsel meebrengt. Dit boek stelt de noodzakelijke herijking van het kapitalisme voor een breed publiek aan de orde."

Productinformatie

ISBN
9789402219821 / 978-94-022-1982-1
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
18-09-2015
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
122
Formaat
12,5 x 20 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

    Een heroriëntatie van het economisch-maat-schappelijke stelsel vraagt in de eerste plaats om een meer bewuste burger en consument. Want alleen of voornamelijk nieuwe en strakkere regels en een meer alert toezicht zijn niet toereikend om het "Umdenken" in het maatschappelijk-economische verkeer tot stand te brengen. De verantwoordelijkheid voor een betere wereld hebben wij persoonlijk en collectief allemaal. De weg hier naar toe kan niet uitsluitend worden overgelaten aan degenen "die ons op afstand besturen". Ook economische democratie vraagt om actieve participatie van iedereen. Dat is niet te hoog gegrepen, maar bittere noodzaak. Niemand kan meer aan de zijlijn blijven staan kijken naar wat anderen ervan brouwen. Voor een nieuwe en op een duurzame wereld gerichte economische orde zullen alle hens aan dek moeten. In het dagelijkse doen en laten van iedereen zal meer dan tot nu toe rekening moeten worden gehouden met de gevolgen die ons concrete handelen heeft voor de kleine en de grote economie waar ook ter wereld. De burger en consument zijn in deze zin "wereldburger" geworden en iedereen dient te beseffen, dat wij allemaal op dezelfde kleine aarde leven die slechts een beperkte draagkracht heeft. Zich onttrekken aan deze realiteit kan niemand meer ook al lijkt het soms dat het gedrag van bepaalde personen en groepen het tegendeel doet vermoeden.
    Zo’n meer solidaire economie vereist niet de complete afschaffing van de markteconomie, maar wel een flinke herijking ervan. Dit betekent dat in de strategie van de ondernemingen de invloeden van het productie- en distributieproces op de maatschappij, naar tijd en ruimte, veel meer aandacht dienen te krijgen. Dit betekent ook dat de ecologische en sociale effecten van het huidige economisch handelen voor de toekomstige generaties en alle regio’s elders in de wereld meegenomen moeten worden in de bedrijfscalculatie en dus in de bedrijfsvoering.

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

ANDERS over WIJN

Prof. Dr Nic Douben

In de wijnlectuur wordt slechts in beperkte mate stilgestaan bij de bakermat van deze “goddelijke drank”: de wijngaard. Deze publicatie kijkt daar anders tegenaan. In het eerste deel wordt juist het accent gelegd op de onvolprezen betekenis van de wijngaard en het werk van de wijngaardenier. Want in de wijngaard wordt de wijn pas echt geboren. Het tweede deel beschrijft het belang dat de kloosterwijnbouw heeft gehad voor de ontwikkeling van de wereldwijde seculiere wijnbouw. Maar ook komt een aantal uitstekende kloosterwijnen in beeld die tot op de dag van vandaag op zeer beperkte schaal aan de kloosterpoort kunnen worden gekocht.
20,99
Voorkant cover

Robot, werk en inkomen

Prof. Dr Nic Douben

1 reviews
De toepassing van robots neemt sterk toe. Functies van mensen worden door intelligente machines overgenomen. Veel werkenden stellen zich de vraag wat zij van de robotsamenleving kunnen verwachten of moeten vrezen. Een krimpende arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid en verlies van inkomen vormen de meest waarschijnlijke kenmerken van de robotsamenleving. Geen enkele beroepsgroep is meer bestand tegen de destructieve gevolgen. Politici en andere verantwoordelijken voor de gang van zaken in de economie weten nauwelijks raad met deze aankomende omwenteling. In deze publicatie wordt geanalyseerd waarom en hoe ons bestaande kapitalistische systeem terug moet naar de tekentafel. Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.
21,50
Voorkant cover

Belfeldse streken

Prof. Dr Nic Douben

In Belfeldse Streken wordt het leven van het Maasdorp rond de jaren vijftig van de vorige eeuw uit de doeken gedaan. Aan de hand van beschrijvingen van jaarlijkse evenementen komt het dorp tot leven. Van de paardenkeuring en de dorpsrevue tot de Maalbeker kermis en de wielerronde: de kleurrijke wereld van Belfeld wordt tentoongespreid. Natuurlijk spelen bepaalde personen in het dorp een onvergetelijke rol in deze vertellingen.
19,50
Voorkant cover

Robot, werk en inkomen HARDCOVER

Prof. Dr Nic Douben

De toepassing van robots neemt sterk toe. Functies van mensen worden door intelligente machines overgenomen. Veel werkenden stellen zich de vraag wat zij van de robotsamenleving kunnen verwachten of moeten vrezen. Een krimpende arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid en verlies van inkomen vormen de meest waarschijnlijke kenmerken van de robotsamenleving. Geen enkele beroepsgroep is meer bestand tegen de destructieve gevolgen. Politici en andere verantwoordelijken voor de gang van zaken in de economie weten nauwelijks raad met deze aankomende omwenteling. In deze publicatie wordt geanalyseerd waarom en hoe ons bestaande kapitalistische systeem terug moet naar de tekentafel. Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.
26,50
Voorkant cover

Maskerade van de Economische Groei Een kritisch essay

Prof. Dr Nic Douben

1 reviews
Economische groei is de laatste eeuw een bijna onaantastbaar streven geworden. Steeds meer produceren is het credo geworden. Met behulp van technologische vernieuwingen is veel vooruitgang geboekt. Maar ook is de mensheid lange tijd vergeten, dat dit alles ten koste van moeder aarde gaat. Theorieën over economische groei zijn in dit opzicht schromelijk tekort geschoten. Het is de hoogste tijd dat wetenschappers en verantwoordelijken voor het beleid van overheid en bedrijfsleven nu actie gaan ondernemen. Vluchten kan niet meer.
19,50
Voorkant cover

Belfeldse historie in vogelvlucht

Prof. Dr Nic Douben

In Belfelds historie in vogelvlucht worden alle aspecten van het dorpsleven door de eeuwen heen beschreven. Met lichte tred komt de ontwikkeling van het dorp, dat wel eens twee eeuwen geleden met een oerwoud werd vergeleken, uitgebreid in beeld. Naast vermakelijke anekdotes komen ook de beproevingen die de inwoners hebben moeten doorstaan aan de orde. En natuurlijk ontbreken ook niet de verschillende sagen die over Belfeld werden verteld.

20,99
Voorkant cover

In de ban van de neoliberale markt Van wetenschap naar ideologie

Prof. Dr Nic Douben

Veranderingen in technische mogelijkheden hebben de economische relaties tussen landen wereldwijd steeds meer van elkaar afhankelijk gemaakt. Daarnaast hebben verschuivende politieke machtsverhoudingen hun stempel gedrukt op dominante opvattingen over de inrichting van de economische stelsels. Economische verbanden zijn daardoor steeds meer gepolitiseerd en werden theoretisch economische samenhangen overgroten met een zware ideologische saus.
Dagelijks worden de burgers in hun doen en laten beïnvloed door sterk ideologisch getinte maatschappelijk-economische opvattingen. Meer dan ooit bepalen financieel-economische macht, vermogen en politiek gezag van enkelingen het leven van de burgers. De steeds verder opgestoomde ideologie van de neoliberale vrije markt heeft consumenten en werkers steeds meer tot slaven van deze economische ideologie gemaakt.

19,99