Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Belfeldse historie in vogelvlucht

Auteur

Prof. Dr Nic Douben

Uitvoering
Paperback
Prijs
20 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

In Belfelds historie in vogelvlucht worden alle aspecten van het dorpsleven door de eeuwen heen beschreven. Met lichte tred komt de ontwikkeling van het dorp, dat wel eens twee eeuwen geleden met een oerwoud werd vergeleken, uitgebreid in beeld. Naast vermakelijke anekdotes komen ook de beproevingen die de inwoners hebben moeten doorstaan aan de orde. En natuurlijk ontbreken ook niet de verschillende sagen die over Belfeld werden verteld.

Over de auteur

Nic Douben (1939) heeft zijn geboortedorp Belfeld dan wel sinds 1963 verlaten, hij is het wel en wee steeds blijven volgen. Nu zijn normale werkzaamheden tot het verleden behoren, gaat zijn belangstelling weer meer uit naar de geschiedenis van het dorp. Zo publiceerde hij onder de titel Belfeldse streken (2017) een lichtvoetig boek over het Belfeld van het midden van de vorige eeuw, inclusief beschrijvingen van min of meer fictieve aard. Echte Belfeldse streken dus!

Productinformatie

ISBN
9789402250046 / 978-94-022-5004-6
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
21-12-2018
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
176
Formaat
12,5 x 20 cm
Illustraties
Ja

Inkijk

Uit oorkonden en archiefstukken kan vaak veel gereconstrueerd worden en een beeld verkregen worden hoe het vroeger was. Een beschrijving van de toestanden door een persoon uit die tijd zelf, is echter heel moeilijk te evenaren. Het parochiearchief van Belfeld heeft een geschrift tussen de oude stukken liggen, dat door een Belfeldse pastoor werd geschreven en het parochiële leven schildert van rond 1800. Franciscus Eriks die in juni 1801 naar Belfeld kwam, is de schrijver van deze interessante memoriale. Zij werd door pastoor Stevens uit het Latijn in het Nederlands vertaald. Laten we nu de oude Belfeldse parochieherder aan het woord.

     “Franciscus Eriks, geboren te Roermond, voorheen lid van de Sociëteit van Jezus, daarna Prefekt aan het Koninklijk College te Roermond en leraar in de Welsprekendheid, was door de Fransen uit zijn vaderland verjaagd en had lange tijd in ballingschap geleefd.
     Hij was opvolger van Godefridus Franssen uit Tegelen, een pastoor van grote verdiensten, die eveneens door de Fransen uit zijn parochie was verjaagd. Hij stierf in ballingschap.
     In deze zeer verwarde tijden was gedurende enige jaren (in Belfeld) geen priester. Het onderricht der jeugd werd totaal verwaarloosd, daar de schoolmeester werkeloos bleef.
     In deze parochie, die meer op een oerwoud dan op een woonplaats van mensen geleek, deed ik mijn intrede. Maar met de hulp van Gods genade kreeg ik van dag tot dag meer moed, zodat er een zeer grote hoop was, dat de oude godsdienst weer tot bloei zal komen.

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Solidaire Economie

Prof. Dr Nic Douben

In de laatste kwarteeuw is in de westerse wereld de marktwerking in de economie gaan overheersen. Het vrije kapitalisme heeft hierdoor de solidariteit tussen landen, groepen en personen sterk teruggedrongen. Geld heeft de primaire functie van ruilmiddel in de reële economie wel behouden, maar op de financiële markten wordt er wereldwijd mee gespeculeerd. De draagkracht van de aarde is uit het oog verloren en inkomenszekerheid, door middel van arbeid, staat op de tocht. Globalisering en robotisering maken de introductie van een basisinkomen steeds meer wenselijk. Solidaire Economie stelt de noodzakelijke herijking van het kapitalisme voor een breed publiek aan de orde.
19,99
Voorkant cover

ANDERS over WIJN

Prof. Dr Nic Douben

In de wijnlectuur wordt slechts in beperkte mate stilgestaan bij de bakermat van deze “goddelijke drank”: de wijngaard. Deze publicatie kijkt daar anders tegenaan. In het eerste deel wordt juist het accent gelegd op de onvolprezen betekenis van de wijngaard en het werk van de wijngaardenier. Want in de wijngaard wordt de wijn pas echt geboren. Het tweede deel beschrijft het belang dat de kloosterwijnbouw heeft gehad voor de ontwikkeling van de wereldwijde seculiere wijnbouw. Maar ook komt een aantal uitstekende kloosterwijnen in beeld die tot op de dag van vandaag op zeer beperkte schaal aan de kloosterpoort kunnen worden gekocht.
20,99
Voorkant cover

Robot, werk en inkomen

Prof. Dr Nic Douben

1 reviews
De toepassing van robots neemt sterk toe. Functies van mensen worden door intelligente machines overgenomen. Veel werkenden stellen zich de vraag wat zij van de robotsamenleving kunnen verwachten of moeten vrezen. Een krimpende arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid en verlies van inkomen vormen de meest waarschijnlijke kenmerken van de robotsamenleving. Geen enkele beroepsgroep is meer bestand tegen de destructieve gevolgen. Politici en andere verantwoordelijken voor de gang van zaken in de economie weten nauwelijks raad met deze aankomende omwenteling. In deze publicatie wordt geanalyseerd waarom en hoe ons bestaande kapitalistische systeem terug moet naar de tekentafel. Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.
21,50
Voorkant cover

Belfeldse streken

Prof. Dr Nic Douben

In Belfeldse Streken wordt het leven van het Maasdorp rond de jaren vijftig van de vorige eeuw uit de doeken gedaan. Aan de hand van beschrijvingen van jaarlijkse evenementen komt het dorp tot leven. Van de paardenkeuring en de dorpsrevue tot de Maalbeker kermis en de wielerronde: de kleurrijke wereld van Belfeld wordt tentoongespreid. Natuurlijk spelen bepaalde personen in het dorp een onvergetelijke rol in deze vertellingen.
19,50
Voorkant cover

Robot, werk en inkomen HARDCOVER

Prof. Dr Nic Douben

De toepassing van robots neemt sterk toe. Functies van mensen worden door intelligente machines overgenomen. Veel werkenden stellen zich de vraag wat zij van de robotsamenleving kunnen verwachten of moeten vrezen. Een krimpende arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid en verlies van inkomen vormen de meest waarschijnlijke kenmerken van de robotsamenleving. Geen enkele beroepsgroep is meer bestand tegen de destructieve gevolgen. Politici en andere verantwoordelijken voor de gang van zaken in de economie weten nauwelijks raad met deze aankomende omwenteling. In deze publicatie wordt geanalyseerd waarom en hoe ons bestaande kapitalistische systeem terug moet naar de tekentafel. Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.
26,50
Voorkant cover

Maskerade van de Economische Groei Een kritisch essay

Prof. Dr Nic Douben

1 reviews
Economische groei is de laatste eeuw een bijna onaantastbaar streven geworden. Steeds meer produceren is het credo geworden. Met behulp van technologische vernieuwingen is veel vooruitgang geboekt. Maar ook is de mensheid lange tijd vergeten, dat dit alles ten koste van moeder aarde gaat. Theorieën over economische groei zijn in dit opzicht schromelijk tekort geschoten. Het is de hoogste tijd dat wetenschappers en verantwoordelijken voor het beleid van overheid en bedrijfsleven nu actie gaan ondernemen. Vluchten kan niet meer.
19,50
Voorkant cover

In de ban van de neoliberale markt Van wetenschap naar ideologie

Prof. Dr Nic Douben

Veranderingen in technische mogelijkheden hebben de economische relaties tussen landen wereldwijd steeds meer van elkaar afhankelijk gemaakt. Daarnaast hebben verschuivende politieke machtsverhoudingen hun stempel gedrukt op dominante opvattingen over de inrichting van de economische stelsels. Economische verbanden zijn daardoor steeds meer gepolitiseerd en werden theoretisch economische samenhangen overgroten met een zware ideologische saus.
Dagelijks worden de burgers in hun doen en laten beïnvloed door sterk ideologisch getinte maatschappelijk-economische opvattingen. Meer dan ooit bepalen financieel-economische macht, vermogen en politiek gezag van enkelingen het leven van de burgers. De steeds verder opgestoomde ideologie van de neoliberale vrije markt heeft consumenten en werkers steeds meer tot slaven van deze economische ideologie gemaakt.

19,99