Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

ANDERS over WIJN

Auteur

Prof. Dr Nic Douben

Uitvoering
Paperback
Prijs
20 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

In de wijnlectuur wordt slechts in beperkte mate stilgestaan bij de bakermat van deze “goddelijke drank”: de wijngaard. Deze publicatie kijkt daar anders tegenaan. In het eerste deel wordt juist het accent gelegd op de onvolprezen betekenis van de wijngaard en het werk van de wijngaardenier. Want in de wijngaard wordt de wijn pas echt geboren. Het tweede deel beschrijft het belang dat de kloosterwijnbouw heeft gehad voor de ontwikkeling van de wereldwijde seculiere wijnbouw. Maar ook komt een aantal uitstekende kloosterwijnen in beeld die tot op de dag van vandaag op zeer beperkte schaal aan de kloosterpoort kunnen worden gekocht.

Over de auteur

Nic Douben (1939) heeft zich al jarenlang verdiept in verschillende aspecten van wijn en wijnbouw. Al tijdens zijn studie economie in Tilburg raakte hij gefascineerd door de economische aspecten van het agrarisch bedrijf en de wijnbouw. Na het behalen van het vakdiploma voor de slijtersbranche verschenen van zijn hand bijzondere publicaties over de wijnwereld: De wijn wordt duur gemaakt (2001), Mooi en fit door de wijndruivenpit (2012) en De wijn: van godendrank naar fabrieksproduct(2013).

Productinformatie

ISBN
9789402227963 / 978-94-022-2796-3
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
15-07-2016
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
150
Formaat
12,5 x 20 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Wijn als resultaat van vergist natuurlijk druivensap ontstaat in de eerste plaats in de wijngaard, ook al willen veel lieden uit de "industriële wijnsector" ons doen geloven, dat ten gevolge van de voortgeschreden techniek de wijn pas in de kelder ontstaat. Echte wijn is evenwel afkomstig van de bodem waarin de druivenstok is geworteld: de wijngaard. Daar wordt de kwaliteit van de wijndruif bepaald en deze vormt de noodzakelijke grondstof voor de wijn. Alleen goede grondstof kan natuurlijk een goede wijn leveren, ook al weet een ervaren en moderne keldermeester met technische kunstgrepen soms bepaalde mankementen van de druif te verdoezelen. In het eerste deel van deze publicatie gaat het daarom over de grote betekenis van de wijngaard.

Hoewel wijnbouw en dus ook wijn al lang vóór onze jaartelling in Eurazië en het Midden-Oosten bekend waren, is voor de verspreiding van de wijnbouw in Europa en in de Nieuwe Wereld de kloosterwijnbouw van grote betekenis geweest. Veel wijngebieden hebben de aanwezigheid van deze agrarische tak van bedrijvigheid te danken aan de vroege vestiging van kloostergemeenschappen. Zelfs tot op de dag van vandaag zijn er nog kloosters die niet alleen voor eigen gebruik wijn produceren, maar die - uiteraard in beperkte mate - ook hun wijnen verkopen aan derden. In deel twee komt deze specifieke wijnbouw aan de orde. Daarnaast worden nog enkele kloosters besproken die nog steeds wijn produceren en verkopen.

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Solidaire Economie

Prof. Dr Nic Douben

In de laatste kwarteeuw is in de westerse wereld de marktwerking in de economie gaan overheersen. Het vrije kapitalisme heeft hierdoor de solidariteit tussen landen, groepen en personen sterk teruggedrongen. Geld heeft de primaire functie van ruilmiddel in de reële economie wel behouden, maar op de financiële markten wordt er wereldwijd mee gespeculeerd. De draagkracht van de aarde is uit het oog verloren en inkomenszekerheid, door middel van arbeid, staat op de tocht. Globalisering en robotisering maken de introductie van een basisinkomen steeds meer wenselijk. Solidaire Economie stelt de noodzakelijke herijking van het kapitalisme voor een breed publiek aan de orde.
19,99
Voorkant cover

Robot, werk en inkomen

Prof. Dr Nic Douben

1 reviews
De toepassing van robots neemt sterk toe. Functies van mensen worden door intelligente machines overgenomen. Veel werkenden stellen zich de vraag wat zij van de robotsamenleving kunnen verwachten of moeten vrezen. Een krimpende arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid en verlies van inkomen vormen de meest waarschijnlijke kenmerken van de robotsamenleving. Geen enkele beroepsgroep is meer bestand tegen de destructieve gevolgen. Politici en andere verantwoordelijken voor de gang van zaken in de economie weten nauwelijks raad met deze aankomende omwenteling. In deze publicatie wordt geanalyseerd waarom en hoe ons bestaande kapitalistische systeem terug moet naar de tekentafel. Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.
21,50
Voorkant cover

Belfeldse streken

Prof. Dr Nic Douben

In Belfeldse Streken wordt het leven van het Maasdorp rond de jaren vijftig van de vorige eeuw uit de doeken gedaan. Aan de hand van beschrijvingen van jaarlijkse evenementen komt het dorp tot leven. Van de paardenkeuring en de dorpsrevue tot de Maalbeker kermis en de wielerronde: de kleurrijke wereld van Belfeld wordt tentoongespreid. Natuurlijk spelen bepaalde personen in het dorp een onvergetelijke rol in deze vertellingen.
19,50
Voorkant cover

Robot, werk en inkomen HARDCOVER

Prof. Dr Nic Douben

De toepassing van robots neemt sterk toe. Functies van mensen worden door intelligente machines overgenomen. Veel werkenden stellen zich de vraag wat zij van de robotsamenleving kunnen verwachten of moeten vrezen. Een krimpende arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid en verlies van inkomen vormen de meest waarschijnlijke kenmerken van de robotsamenleving. Geen enkele beroepsgroep is meer bestand tegen de destructieve gevolgen. Politici en andere verantwoordelijken voor de gang van zaken in de economie weten nauwelijks raad met deze aankomende omwenteling. In deze publicatie wordt geanalyseerd waarom en hoe ons bestaande kapitalistische systeem terug moet naar de tekentafel. Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.
26,50
Voorkant cover

Maskerade van de Economische Groei Een kritisch essay

Prof. Dr Nic Douben

1 reviews
Economische groei is de laatste eeuw een bijna onaantastbaar streven geworden. Steeds meer produceren is het credo geworden. Met behulp van technologische vernieuwingen is veel vooruitgang geboekt. Maar ook is de mensheid lange tijd vergeten, dat dit alles ten koste van moeder aarde gaat. Theorieën over economische groei zijn in dit opzicht schromelijk tekort geschoten. Het is de hoogste tijd dat wetenschappers en verantwoordelijken voor het beleid van overheid en bedrijfsleven nu actie gaan ondernemen. Vluchten kan niet meer.
19,50
Voorkant cover

Belfeldse historie in vogelvlucht

Prof. Dr Nic Douben

In Belfelds historie in vogelvlucht worden alle aspecten van het dorpsleven door de eeuwen heen beschreven. Met lichte tred komt de ontwikkeling van het dorp, dat wel eens twee eeuwen geleden met een oerwoud werd vergeleken, uitgebreid in beeld. Naast vermakelijke anekdotes komen ook de beproevingen die de inwoners hebben moeten doorstaan aan de orde. En natuurlijk ontbreken ook niet de verschillende sagen die over Belfeld werden verteld.

20,99
Voorkant cover

In de ban van de neoliberale markt Van wetenschap naar ideologie

Prof. Dr Nic Douben

Veranderingen in technische mogelijkheden hebben de economische relaties tussen landen wereldwijd steeds meer van elkaar afhankelijk gemaakt. Daarnaast hebben verschuivende politieke machtsverhoudingen hun stempel gedrukt op dominante opvattingen over de inrichting van de economische stelsels. Economische verbanden zijn daardoor steeds meer gepolitiseerd en werden theoretisch economische samenhangen overgroten met een zware ideologische saus.
Dagelijks worden de burgers in hun doen en laten beïnvloed door sterk ideologisch getinte maatschappelijk-economische opvattingen. Meer dan ooit bepalen financieel-economische macht, vermogen en politiek gezag van enkelingen het leven van de burgers. De steeds verder opgestoomde ideologie van de neoliberale vrije markt heeft consumenten en werkers steeds meer tot slaven van deze economische ideologie gemaakt.

19,99