Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Maskerade van de Economische Groei
Een kritisch essay

Auteur

Prof. Dr Nic Douben

Uitvoering
Paperback
Reviews
4,0 / 5 (1 reviews )
Prijs
19 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Economische groei is de laatste eeuw een bijna onaantastbaar streven geworden. Steeds meer produceren is het credo geworden. Met behulp van technologische vernieuwingen is veel vooruitgang geboekt. Maar ook is de mensheid lange tijd vergeten, dat dit alles ten koste van moeder aarde gaat. Theorieën over economische groei zijn in dit opzicht schromelijk tekort geschoten. Het is de hoogste tijd dat wetenschappers en verantwoordelijken voor het beleid van overheid en bedrijfsleven nu actie gaan ondernemen. Vluchten kan niet meer.

Over de auteur

Tussen 1971 en 2002 is Nic Douben [1939] als hoogleraar economie achtereenvolgens werkzaam geweest aan vier Nederlandse universiteiten. Ook was hij als beleidsadviseur en toezichthouder betrokken bij instellingen en ondernemingen. Nog steeds volgt hij het functioneren van het economische stelsel en hij heeft daarbij vooral belangstelling voor de invloed van de technologische ontwikkeling op mens en maatschappij.

Productinformatie

ISBN
9789402246445 / 978-94-022-4644-5
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
20-07-2018
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
112
Formaat
A5
Illustraties
Ja

Inkijk

Nu de transitie naar een duurzame en dus ook ecologisch verantwoorde groei meer in de politieke en maatschappelijke belangstelling is komen te staan, leek het mij zinvol in dit essay voor een breed publiek daar aandacht aan te besteden. Vooral omdat in het politieke en commerciële domein weer flink wordt ingezet op de groei van de economie als de belangrijkste oplossing voor een aantal maatschappelijke en economische problemen, wordt de aandacht voor andere manieren van welvaartsbevordering vaak achteloos onder het tapijt geveegd. De verschillende nadelige effecten die wereldwijde traditionele economische groei met zich meebrengt, worden dan ook snel naar de achtergrond gedrukt. Terugvallen op de economischpolitieke recepten die in het verleden zijn toegepast, wordt weer in heel veel toonaarden bezongen en op veel plaatsen in praktijk gebracht. En aan de ecologische houdbaarheid van de economische groei wordt hierdoor vaak nauwelijks meer dan lippendienst bewezen. Overheden, ondernemingen én consumenten maken zich hieraan ieder op eigen manier schuldig. Inslaan van werkelijk nieuwe paden die de transitie naar een inclusieve groei bevorderen, ziet zich veelal geblokkeerd door overwegingen van primaire economische concurrentie en goedkoopte van producten.
Daarnaast speelt een zekere ideologische bijziendheid die kan worden aangetroffen bij de leiders in de politiek en in het internationale bedrijfsleven ook nog een remmende rol.

Reviews

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

door Frans Dekkers op 29-08-2018
Een zeer toegankelijk essay waarin de manco's van het bestaande denken in economische modellen tamelijk genadeloos worden blootgelegd. Maar het boek wijst ook constructief de weg naar een andere benadering. De auteur houdt een bevlogen pleidooi voor het uitbreiden van economische parameters met aspecten als het milieu, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk welzijn. Hier spreekt een ervaren econoom, maar ook een gewone burger die zich oprecht zorgen maakt over de toekomst van de aarde en haar bewoners. Sterkste punt: je hoeft geen economie gestudeerd te hebben om zijn gedachtegang te kunnen volgen. Van harte aanbevolen.

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Solidaire Economie

Prof. Dr Nic Douben

In de laatste kwarteeuw is in de westerse wereld de marktwerking in de economie gaan overheersen. Het vrije kapitalisme heeft hierdoor de solidariteit tussen landen, groepen en personen sterk teruggedrongen. Geld heeft de primaire functie van ruilmiddel in de reële economie wel behouden, maar op de financiële markten wordt er wereldwijd mee gespeculeerd. De draagkracht van de aarde is uit het oog verloren en inkomenszekerheid, door middel van arbeid, staat op de tocht. Globalisering en robotisering maken de introductie van een basisinkomen steeds meer wenselijk. Solidaire Economie stelt de noodzakelijke herijking van het kapitalisme voor een breed publiek aan de orde.
19,99
Voorkant cover

ANDERS over WIJN

Prof. Dr Nic Douben

In de wijnlectuur wordt slechts in beperkte mate stilgestaan bij de bakermat van deze “goddelijke drank”: de wijngaard. Deze publicatie kijkt daar anders tegenaan. In het eerste deel wordt juist het accent gelegd op de onvolprezen betekenis van de wijngaard en het werk van de wijngaardenier. Want in de wijngaard wordt de wijn pas echt geboren. Het tweede deel beschrijft het belang dat de kloosterwijnbouw heeft gehad voor de ontwikkeling van de wereldwijde seculiere wijnbouw. Maar ook komt een aantal uitstekende kloosterwijnen in beeld die tot op de dag van vandaag op zeer beperkte schaal aan de kloosterpoort kunnen worden gekocht.
20,99
Voorkant cover

Robot, werk en inkomen

Prof. Dr Nic Douben

1 reviews
De toepassing van robots neemt sterk toe. Functies van mensen worden door intelligente machines overgenomen. Veel werkenden stellen zich de vraag wat zij van de robotsamenleving kunnen verwachten of moeten vrezen. Een krimpende arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid en verlies van inkomen vormen de meest waarschijnlijke kenmerken van de robotsamenleving. Geen enkele beroepsgroep is meer bestand tegen de destructieve gevolgen. Politici en andere verantwoordelijken voor de gang van zaken in de economie weten nauwelijks raad met deze aankomende omwenteling. In deze publicatie wordt geanalyseerd waarom en hoe ons bestaande kapitalistische systeem terug moet naar de tekentafel. Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.
21,50
Voorkant cover

Belfeldse streken

Prof. Dr Nic Douben

In Belfeldse Streken wordt het leven van het Maasdorp rond de jaren vijftig van de vorige eeuw uit de doeken gedaan. Aan de hand van beschrijvingen van jaarlijkse evenementen komt het dorp tot leven. Van de paardenkeuring en de dorpsrevue tot de Maalbeker kermis en de wielerronde: de kleurrijke wereld van Belfeld wordt tentoongespreid. Natuurlijk spelen bepaalde personen in het dorp een onvergetelijke rol in deze vertellingen.
19,50
Voorkant cover

Robot, werk en inkomen HARDCOVER

Prof. Dr Nic Douben

De toepassing van robots neemt sterk toe. Functies van mensen worden door intelligente machines overgenomen. Veel werkenden stellen zich de vraag wat zij van de robotsamenleving kunnen verwachten of moeten vrezen. Een krimpende arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid en verlies van inkomen vormen de meest waarschijnlijke kenmerken van de robotsamenleving. Geen enkele beroepsgroep is meer bestand tegen de destructieve gevolgen. Politici en andere verantwoordelijken voor de gang van zaken in de economie weten nauwelijks raad met deze aankomende omwenteling. In deze publicatie wordt geanalyseerd waarom en hoe ons bestaande kapitalistische systeem terug moet naar de tekentafel. Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.
26,50
Voorkant cover

Belfeldse historie in vogelvlucht

Prof. Dr Nic Douben

In Belfelds historie in vogelvlucht worden alle aspecten van het dorpsleven door de eeuwen heen beschreven. Met lichte tred komt de ontwikkeling van het dorp, dat wel eens twee eeuwen geleden met een oerwoud werd vergeleken, uitgebreid in beeld. Naast vermakelijke anekdotes komen ook de beproevingen die de inwoners hebben moeten doorstaan aan de orde. En natuurlijk ontbreken ook niet de verschillende sagen die over Belfeld werden verteld.

20,99
Voorkant cover

In de ban van de neoliberale markt Van wetenschap naar ideologie

Prof. Dr Nic Douben

Veranderingen in technische mogelijkheden hebben de economische relaties tussen landen wereldwijd steeds meer van elkaar afhankelijk gemaakt. Daarnaast hebben verschuivende politieke machtsverhoudingen hun stempel gedrukt op dominante opvattingen over de inrichting van de economische stelsels. Economische verbanden zijn daardoor steeds meer gepolitiseerd en werden theoretisch economische samenhangen overgroten met een zware ideologische saus.
Dagelijks worden de burgers in hun doen en laten beïnvloed door sterk ideologisch getinte maatschappelijk-economische opvattingen. Meer dan ooit bepalen financieel-economische macht, vermogen en politiek gezag van enkelingen het leven van de burgers. De steeds verder opgestoomde ideologie van de neoliberale vrije markt heeft consumenten en werkers steeds meer tot slaven van deze economische ideologie gemaakt.

19,99