geeft je boek uit
professioneel en zonder kosten

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Boekscout is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. De handelswijze van Boekscout is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is gegaan.

Meer informatie over het gebruik van cookies lees je na het privacystatement.

1. Identiteit

Wij zijn Uitgeverij Boekscout (rechtspersoon: Boekscout B.V.). Uitgeverij Boekscout, Uitgeverij Boekscout YO!, Schrijversprijs BoekGoud, samenwerkingsimprint BC۰BS, BoekXpress (eigen beheer) en Proefschrifterij zijn onderdelen van Boekscout B.V. (hierna Boekscout).

Rechtspersoon: Boekscout BV
Bezoek- en postadres: Nieuweweg 109, 3765 GC Soest
Contact: info@boekscout.nl
Telefoon: 035 – 60 37 937
KvK-nummer: 63659050
BTW-identificatienummer: NL 8553.39.019 B01

2. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Boekscout verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Boekscout. Deze overeenkomsten zijn er hoofdzakelijk voor het leveren van de volgende diensten:

 1. Uitgave van je boek;
 2. Bestellen & bezorging;
 3. Offertes;
 4. Contact met onze klantenservice;
 5. Inschrijving voor nieuwsbrief of promotiemailing.

Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de Boekscout te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

3. Inschrijven eenmalige promotiemailing

Een belangrijk onderdeel van de uitgave van een boek is het informeren van geïnteresseerden over de verschijning. Hiervoor verstuurt Boekscout rond de verschijningsdatum een eenmalige mailing naar alle geïnteresseerden, die hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Aan het versturen van een eenmalige promotiemailing heeft de wetgever strikte regels verbonden. Dit betekent dat de ontvanger expliciet toestemming moet hebben gegeven voor het ontvangen van deze specifieke eenmalige e-mail.

Boekscout garandeert dat er slechts eenmalig een mailing wordt verstuurd naar de geïnteresseerden en dat de gegevens binnen één jaar na het versturen van de mailing worden verwijderd uit de database van Boekscout.

4. Inschrijven voor nieuwsbrieven

Het is mogelijk om je in te schrijven voor één of meerdere nieuwsbrieven van Boekscout. Wij zullen altijd expliciet toestemming vragen voor de inschrijving van een nieuwsbrief en daarbij aangeven wat de te verwachten inhoud van de nieuwsbrief zal zijn. Het is bij elke nieuwsbrief mogelijk om je uit te schrijven voor een volgende nieuwsbrief.

Wij zullen je gegevens nooit doorgeven aan andere partijen of je gegevens verkopen. De nieuwsbrieven zijn alleen bedoeld om je te informeren over (producten/diensten van) Boekscout.

Als jij je inschrijft voor een nieuwsbrief over nieuwe uitgaves van een specifieke auteur of diens auteursblog, dan is je inschrijving inzichtelijk voor de auteur.

5. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: druk- of printpartners, bezorgpartners, betaalpartners, IT-dienstverleners, cookie consent managementpartijen en partijen die onze reviews verzamelen. Daarnaast zijn wij in verdachte situaties verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Boekscout. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

6. Beveiligingsniveau

Boekscout beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kan je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons.

7. Rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, heb je na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het bovenstaand adres) de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

8. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.boekscout.nl) worden gepubliceerd.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 29 april 2024 datum.

Cookieverklaring

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om jouw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die je gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door:

 • Digital Data Solutions BV, aangeduid als CookieFirst
 • Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam
 • Website: https://cookiefirst.com/nl/

Wanneer je onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van jou te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in jouw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor jij toestemming hebt gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of jij verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die jouw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Jouw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming;
 • Jouw geanonimiseerde IP-adres;
 • Informatie over jouw browser;
 • Informatie over jouw apparaat;
 • De datum en tijd waarop je onze website hebt bezocht;
 • De webpagina URL waar je jouw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt;
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen;
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt.