geeft je boek uit
professioneel en zonder kosten

Corrigeren met de zoek-en-vervangfunctie

Corrigeren met de zoek-en-vervangfunctie

We hebben al eerder de zoek-en-vervangfunctie van Word besproken. Het is een fijn hulpmiddel om in te zetten bij het structureren van je manuscript. Besluit je halverwege om tante Marja toch tante Patricia te noemen? Dan verander je eenvoudig alle namen in één keer. Maar de zoek-en-vervangfunctie kan je voor nog veel meer gebruiken en is een onmisbare tool bij het corrigeren van je manuscript! Hier laten we je zien hoe je de functie gebruikt bij een van de meest gemaakte fouten.

Hoe werkt het?

Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe deze functie werkt bij Word 2010 op een Windows pc. Voor andere versies kan het oproepen van de zoek-en-vervangfunctie anders zijn. Wanneer je het scherm hebt gevonden, werkt de functie in alle versies hetzelfde.

In de vorige blog zijn aanhalingstekens bij gesproken zinnen behandeld. Aan de hand van die informatie laten we in deze blog zien hoe je de foutjes die je hierbij eventueel hebt gemaakt, gemakkelijk kunt opsporen en verbeteren. Microsoft Office Word™ heeft hiervoor een handig hulpmiddel: de ‘Word zoek- en vervangfunctie’. Hiermee kun je een hoop tijd besparen bij het corrigeren van je manuscript! 

Heb jij je manuscript nog niet foutloos? Geen nood! Wij kijken natuurlijk ook naar de inhoudelijke kant van je verhaal. We zullen een manuscript nooit afwijzen op enkel taal- en leestekenfouten. Stuur je manuscript naar ons toe; wij helpen je graag verder op weg.

Hoe werkt het?
Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe het werkt bij Word 2010 op een pc met Windows. Voor andere versies kan alleen het oproepen van de Word zoek- en vervangfunctie anders zijn. Wanneer je het scherm hebt gevonden, werkt de Word zoek- en vervangfunctie in alle versies hetzelfde.

  1. Toets de knoppen Ctrl en de letter h tegelijk in (met een Mac roep je dit scherm op door middel van de knoppen Cmnd en de letter f ).
  2. Typ in het vak achter ‘Zoeken naar’ de combinatie die je wilt zoeken.
  3. Typ in het vak achter ‘Vervangen door’ de combinatie waarvoor je het wilt vervangen.

De Word zoek- en vervangfunctie

Opsporen van aanhalingstekens met de Word zoek- en vervangfunctie
De zoekfunctie kan je bijvoorbeeld helpen de vaak fout gebruikte combinatie komma aanhalingsteken op te zoeken (zie de vorige blog).

Typ achter ‘ Zoeken naar ’ een komma aanhalingsteken : ,”. Typ achter ‘ Vervangen door ’ een aanhalingsteken komma : ”,. Klik vervolgens op ‘ Volgende zoeken ’. De functie gaat op zoek naar de combinatie die je hebt ingegeven.

Kom je ergens een foutieve combinatie tegen, dan kun je die eenvoudig vervangen. Klik op de knop ‘ Vervangen ’, en dan wordt de fout automatisch verbeterd. Op deze manier kun je je hele manuscript doorlopen.

zoeken 2

Het kan hierbij soms verleidelijk zijn om op de knop ‘ Alles vervangen te klikken, maar dit kan heel nadelige gevolgen hebben voor je manuscript. In dit voorbeeld worden in de gehele tekst alle combinaties van ,” dan namelijk in één keer veranderd in ”,. Maar het is mogelijk dat die combinatie hier of daar wel goed was. Je hebt iets wat goed was dan ongemerkt veranderd in een fout.

Hieronder een tabel met foute combinaties die Boekscout regelmatig tegenkomt. Achter deze fouten staan de toetsen die je achter ‘ Zoeken naar ’ en ‘ Vervangen door ’ kunt invullen:

betreft ‘Zoeken naar’ (toetsen) ‘Vervangen door’ (toetsen)
Komma aanhalingsteken. VB: “ik ga naar bed”, zei Jan.  ”, ,“
Spatie vergeten na dubbele punt voor een citaat. VB: Hij zegt:”Ik heb zin in ijs.” :” :spatie“
Punt na een citaat waar nog iets achter komt als ‘zegt hij’ of een variant hierop. VB: “Ik ben moe.” zegt zij. .”spatiezegt ”,spatiezegt

Andere fouten opsporen
Je kunt de Word zoek- en vervangfunctie natuurlijk ook gebruiken om allerlei andere fouten op te sporen. Wanneer wij op deze blog andere veelvoorkomende fouten gaan bespreken, zullen we daarvan per categorie meteen ook voorbeelden geven die je makkelijk en effectief kunt corrigeren met de Word zoek- en vervangfunctie.

Geen vervanging
De zoekfunctie is geen vervanging van het corrigeerwerk, maar slechts een hulpmiddel bij het corrigeren. Het corrigeren van het manuscript is (helaas) nog niet in een computerprogramma onder te brengen en blijft voorlopig mensenwerk. Daarom is het zo fijn dat je fouten die vaak in je manuscript voorkomen, eenvoudig met de zoek- en vervangfunctie kunt verbeteren. Dit hulpmiddel zal je enorm veel tijd besparen.

Taal

Thema's